Now showing items 1-1 of 1

    • Empātijas Skalas sākotnējā adaptācija pieaugušo izlasē Latvijā 

      Dalbiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2017)
      Pētījuma mērķis bija adaptēt Latvijā Empātijas Skalu (Basic Empathy Scale (BES), Jolliffe & Faringhton, 2006) un veikt tās ticamības un validitātes pārbaudi. Empātija ir spēja saprast un izjust citu emocijas (Jolliffe & ...