Now showing items 1-2 of 2

  • Aktīvo mācību paņēmienu izmantojums tēmās par mēriem 2. klasē 

   Dancīte, Agnija (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diplomdarbā „Aktīvo mācību paņēmienu izmantojums tēmās par mēriem 2. klasē” pētītas un analizētas aktīvo mācību paņēmienu izmantošanas iespējas matemātikas mācību satura apguvei 2. klasē tēmās par mēriem, akcentējot skolēnu ...
  • Skolotāja darbība mācīšanās motivācijas sekmēšanā sākumskolā 

   Dancīte, Agnija (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pētījumā analizēta skolotāju darbība, kas sekmē mācīšanās motivāciju sākumskolas skolēniem. Pētījuma mērķis ir izpētīt, kāda skolotāja darbība var sekmēt mācīšanās motivāciju sākumskolas skolēniem. Pētījuma gaitā veikta ...