Now showing items 1-2 of 2

  • Caurviju prasmes angļu valodas apguves standartā 

   Garjutkina, Svetlana (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šis pētījums skar caurviju prasmes angļu valodas apguves standartā. Mācību priekšmetu standarts ir galvenais dokuments, kas virza mācību procesu skolās. Skolas, savukārt, izmanto mācību grāmatas, lai ievērotu priekšmetu ...
  • Teksta autentiskums lasīšanas pārbaudes darbos 

   Adamova, Margarita (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diplomdarbā ir iztirzāts valsts eksāmena 12. klasēm angļu valodā lasīšanas daļas tekstu autentiskums. Pētījuma mērķis ir izpētīt lasīšanas daļas tekstus un apkopot pierādījumus gan situatīvajam autentiskumam, gan interaktīvajam ...