Now showing items 1-1 of 1

    • Vingrošanas terminoloģijas apguves iespējas sporta stundās. 

      Kalniņa, Dace (Latvijas Universitāte, 2008)
      Sākot strādāt skolā par sporta skolotāju, saskāros ar to, ka skolēni nepārzināja vingrošanas terminoloģiju. Pētījuma mērķis bija noskaidrot vingrošanas terminoloģijas apguves iespējas sporta stundās. Darba teorētiskajā ...