Show simple item record

dc.contributor.advisorEnkuzena, Signe
dc.contributor.authorZelča, Gundega
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2018-12-28T02:03:25Z
dc.date.available2018-12-28T02:03:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67788
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45618
dc.description.abstractDarba nosaukums – “Darbinieku iesaistes līmeņa izvērtējums un tā pilnveides iespējas būvniecības uzņēmumā “X””, autore Gundega Zelča. Darba mērķis - teorētiski un praktiski analizēt darbinieku iesaisti, lai izstrādātu priekšlikumus tās paaugstināšanai būvniecības uzņēmumā “X”. Darba galvenie uzdevumi mērķa izpildīšanai Izpētīt teorētiskās atziņas, pētot un analizējot zinātniskos un lietišķos rakstus par darbinieku iesaisti, tās nozīmīgumu, aktualitāti un veicinošajiem faktoriem un pētīt labās prakses piemērus. Izvēlēties atbilstošākās metodes iesaistes līmeņa izvērtēšanai uzņēmumā, veikt izvērtēšanu un sniegt iesaistes līmeņa pilnveides iespējas. Darba teorētiskajā daļā apkopotas un analizētas autoru W. A. Kahn, G. Gallup, E. Gofman u.c. autoru teorētiskās koncepcijas par iesaistīšanos darbā, līdzdalību, emocionālo labsajūtu, u.c. koncepcijas. Darba praktiskajā daļā ar anketēšanas, intervijas, aprakstošo un analītisko datu apstrādes metodēm pētīts darbinieku iesaistes līmenis būvniecības uzņēmumā “X”. Darba rezultātā atklāts kopējais iesaistes līmenis uzņēmumā. Noskaidrots, ka darbinieku iesaistes faktori savā starpā korelē. Darba nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi iesaistes līmeņa paaugstināšanai. Atslēgas vārdi: Darbinieku iesaistes līmenis, darbinieku iesaistes faktori, izvērtēšanas aptauja, darbinieku iesaistes pilnveides iesējas. Darba apjoms: Darba kopējais lappušu skaits – 54; Attēlu skaits – 5; Tabulu skaits – 2; Darbā izmantoto literatūras avotu skaits – 85; Pielikumu skaits darbā – 2
dc.description.abstractTitle – “Employee engagement level evaluation and its improvement opportunities in construction company “X”, author Gundega Zelča. Objective – to analyse the engagement level of the employees in theory and in practice in order to develop propositions of its increase in the construction company “X”. Main aims for the completion of the task: To examine the theoretical knowledge by researching and analysing scientific and applied articles about the engagement of employees, the importance of this, topicality, contributory factors and to review the examples of positive practice. To choose the most suitable methods for the employee engagement evaluation, to analyse and to provide possible improvements. The theoretical concepts of engagement at work, participation, emotional well-being and other concepts, developed by W. A. Kahn, G. Gallup, E. Gofman, et. al. are summarised in the theoretical part of the work. In the practical part of the work questionnaires, interviews, as well as descriptive and analytical data processing methods have been used to explore the engagement level of the employees at the construction company “X”. By completing the task, the overall engagement of the employees was determined. It was clarified that the employee engagement factors correlate. In summary, the conclusion and propositions for the improvement of the employee engagement level has been given. Key words: the employee engagement level, the factors of the employee engagement, an evaluation questionnaire, the prospects for improvement of the employee engagement level. The volume of work: Overall count of the pages – 54; Images – 5; Tables – 2; List of references – 85; Appendices – 2
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectSabiedrības vadība
dc.subjectdarbinieku iesaistes līmenis
dc.subjectdarbinieku iesaistes faktori
dc.subjectizvērtēšanas aptauja
dc.subjectdarbinieku iesaistes pilnveides iesējas
dc.titleDarbinieku iesaistes līmeņa izvērtējums un tā pilnveides iespējas būvniecības uzņēmumā “X”.
dc.title.alternativeEmployee engagement evalution and it‘s imrovement opportunities in building company “X”.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record