Show simple item record

dc.contributor.advisorŠumilo, Ērikaen_US
dc.contributor.authorBaumane-Vītoliņa, Ilonaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:34Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:34Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other17930en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4632
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractUZŅĒMUMU RESURSI KĀ INOVĀCIJAS IETEKMĒJOŠAIS FAKTORS Šī promocijas darba mērķis ir izstādāt metodoloģiju un pēc tās novērtēt dažādu uzņēmumu resursu veidu saistību ar inovāciju ieviešanu un izaugsmi zemo tehnoloģiju nozarēs Latvijā. Darba teorētiskajam pamatojumam ir izmantotas vairākas savstarpēji saistītas teorētiskās koncepcijas, tādas kā uz resursiem balstītā pieeja, sociālā kapitāla teorija un inovāciju teorija. Empīriskajam pētījumam izvēlēti uzņēmumi pārtikas rūpniecības nozarē un viesnīcu sektorā. Pētījuma rezultāti daļēji apstiprina izvirzīto hipotēzi: uzņēmuma speciālajām kompetencēm ir lielākā ietekme uz inovāciju skaitu un uzņēmuma izaugsmes rādītājiem salīdzinājumā ar materiālajiem resursiem. Proti, gan pārtikas rūpniecības uzņēmumu, gan arī viesnīcu izlasē speciālajām kompetencēm ir lielāka ietekme uz inovācijām, tomēr uzņēmumu izaugsmi pārtikas rūpniecības nozarē būtiskāk ietekmē piekļuve materiālajiem resursiem. Atslēgas vārdi: inovācijas, zemo tehnoloģiju nozares, uz resursiem balstītā pieejaen_US
dc.description.abstractFIRMS’ RESOURCES AS INNOVATION DETERMINING FACTOR IN LOW-TECH INDUSTRIES The aim of this thesis is to elaborate methodology for assessment of an impact of firms’ resources on innovations and growth in low-tech sectors in Latvia. As theoretical background for this study are used such theories as Resource based view, social capital theory and innovation theory. Within empirical study small and medium enterprises from food production industry and hotel sector were analyzed. Results of the study partly confirm hypothesis: firm’s special competences are more significant as determinants of innovations in comparison to material resources. For SMEs in both studied industries special competences are more important for implementation of innovations. However, access to material resources is more related to firms’ growth in food sector than special competences. Key words: innovations, low-technology sectors, Resource Based Viewen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.subjectVadība un administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībaen_US
dc.titleUzņēmumu resursi kā inovācijas ietekmējošais faktorsen_US
dc.title.alternativeFIRMS’ RESOURCES AS INNOVATION DETERMINING FACTOR IN LOW-TECH INDUSTRIESen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record