Show simple item record

dc.contributor.advisorGrīnfelds, Andrisen_US
dc.contributor.authorŠmitiņa, Agitaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:00Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:00Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other20165en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5091
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractAnotācija promocijas darbam „Studentu atbalsta pilnveidošanas iespējas studiju pārtraukšanas samazināšanai Latvijas augstākās izglītības iestādēs” Promocijas darba mērķis ir noteikt studentu atbalsta pilnveidošanas iespējas studiju pārtraukšanas samazināšanā Latvijas augstākajā izglītībā. Veicot apjomīgu pētījumu, darbā analizēta studiju pārtraukšana Latvijas augstskolās: studiju pārtraukšanas cēloņi, nodomi un lēmumi.. Pētījums atklāj mijsakarības starp studiju pārtraukšanas nodomiem, apmierinātību ar studijām, studiju izvēles motivāciju un profesionālo identitāti. Pētījumā izveidotais studentu atbalsta modelis ieskicē dažādus studentu atbalsta veidus, kā galveno uzsverot konsultatīvo atbalstu studijās. Darbā izvērtētas esošā studentu atbalsta problēmas augstākās izglītības iestādēs, pierādīta studentu atbalsta loma veiksmīgā studiju turpināšanā un studiju pārtraukšanas mazināšanā. Balstoties uz teorētiskajām atziņām un praktisko pētījumu, izstrādāti priekšlikumi studentu atbalsta aktivitāšu pilnveidošanai. Atslēgas vārdi: studiju pārtraukšana, konsultatīvais studentu atbalsts, karjeras attīstības atbalsts, psiholoģiskais atbalsts, informatīvais atbalsts, sociālais atbalsts. jksfen_US
dc.description.abstractSummary of Doctoral Thesis „Improving Student Support to Reduce the Dropout Rate from Studies in Higher Education Institutions in Latvia” The purpose of the doctoral thesis is to determine the ways of improving support for students to decrease the dropout rate in higher education in Latvia. By using extensive research, the thesis offers analysis of student dropping out from studies in higher education institutions in Latvia: reasons, intentions, and decisions for the dropout from studies. Research reveals correlation between intentions of the discontinuation of studies, satisfaction with studies, study choice motivation and professional identity. Study support model created in the process of research outlines various methods of support for students, of which the most important would be the student guidance and counselling system for studies. Thesis evaluates the current problems in existing guidance and counselling system for students in higher education institutions and proves the role of support for students in successful continuation of studies and in decreasing the dropout rate from studies. Based on theoretical findings and practical research, proposals for improving study guidance activities have been developed. Keywords: dropout from studies, student guidance and counselling, student support system, career guidance, psychological counselling, social support.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIzglītības vadībaen_US
dc.subjectVadība un administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībaen_US
dc.titleStudentu atbalsta pilnveidošanas iespējas studiju pārtraukšanas samazināšanai Latvijas augstākās izglītības iestādēsen_US
dc.title.alternativeImproving Student Support to Reduce the Dropout Rate from Studies in Higher Education Institutions in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record