Show simple item record

dc.contributor.advisorOļevskis, Grigorijsen_US
dc.contributor.authorMedne, Ilzeen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:01Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:01Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other20722en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5106
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractAnotācija Promocijas darba mērķis ir izpētīt tūristu kā patērētāju apmierinātības līmeni ar dažādām tūrisma produkta pazīmēm un tā ietekmi uz tūrista turpmāko patērētājuzvedību Latvijas tūrisma tirgū. Promocijas darbā ir apskatīti patērētāju apmierinātības teorētiskie aspekti, apmierinātības/ neapmierinātības izpausmes patērētājuzvedībā, kā arī svarīgākās klientu apmierinātības novērtēšanas metodes. Ir izveidots jauns tūristu apmierinātības daudzfaktoru modelis tūrisma vietām, ietverot tajā ne-pakalpojumu faktorus, kā arī tūristu apmierinātības definīcija. Darbā ir izanalizētas ārzemju ceļotāju pieprasījuma tendences Latvijas tūrisma tirgū, kā arī ārzemju tūristu patērētājuzvedības un apmierinātības pētījumu rezultāti. Ir izveidota tūristu apmierinātības novērtēšanas sistēma ieviešanai Latvijā, izstrādāti ieteikumi Latvijas tūrisma organizācijām un uzņēmumiem. Atslēgvārdi: patērētāju apmierinātība, patērētājuzvedība, tūristu apmierinātība, tūrisma tirgusen_US
dc.description.abstractAnnotation The objective of the promotion paper is to study the tourist as consumer satisfaction with various features of tourism product and its impact on tourist future consumer behaviour in Latvian tourism market. The promotion paper displays theoretical aspects of consumer satisfaction, satisfaction/ dissatisfaction effects in consumer behaviour, as well as the most important consumer satisfaction evaluation methods. A new tourist satisfaction multivariate model for tourism destinations introducing the non-service factors, as well as a new tourist satisfaction definition was developed. The demand trends of foreign travelers in Latvian tourism market, as well as the results of foreign tourist’s survey were analyzed in the paper. A tourist satisfaction evaluation system was developed which could be introduced in Latvia, as well as the recommendations for Latvian tourism organizations and enterprises were offered. Keywords: consumer behavior, consumer satisfaction, tourist market, tourist satisfactionen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomikaen_US
dc.titlePatērētāju apmierinātība Latvijas tūrisma tirgūen_US
dc.title.alternativePromocijas darbsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record