Now showing items 21-40 of 2094

  • Aktivitāšu paneļa izstrāde, lietojot SAPUI5 rīkkopu 

   Gruduls, Nauris (Latvijas Universitāte, 2016)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt produktu, kas nodrošina ērtu aktivitāšu pārvaldīšanu, sniedzot viegli uztveramu pārskatu par darījumprocesu aktivitātēm un analīzes funkcijas, izmantojot vizuālus indikatorus. ...
  • Aktīvā kataloga migrēšanas rīks 

   Katinskis, Jānis Emīls (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt programmu “Aktīvā kataloga migrēšanas rīks”. Programmas uzdevums būs veikt uz Windows Server operētājsistēmas bāzēta servera Aktīvā kataloga lietotāju un lietotāju grupu informācijas ...
  • Aktīvās datu noliktavas elementu izmantošana biznesa procesu pārvaldības sistēmā 

   Kudiņa, Inita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbs ir veltīts aktīvās datu noliktavas elementu izmantošanai biznesa procesu pārvaldības sistēmas efektīvas darbības organizēšanai. Darba mērķis ir izstrādāt veiktspējas mērījumu sistēmu, pielietojot aktīvas ...
  • Aktīvās datu noliktavas pielietojums 

   Slišāns, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Datu noliktavu pielietojums ir pamatojams ar dažādu nozaru vēlmi analizēt vēsturiskus datus, lai veiktu stratēģiski izdevīgu lēmumu pieņemšanu attīstības veicināšanai. Konceptuāli datu noliktavas glabā vēsturiskus datus, ...
  • Algas kalkulators 

   Tillere, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Algas kalkulators ir sistema ienākumu aprēķināšanai, aprēķinu glabāšanai un izdevumu plānošanai. Sistēma ir paredzēta iekvienai nodarbinātai personai. Izmantojot šo sistēmu, tiek atvieglināta personas ikdienas tēriņu ...
  • Algoritmi grafu 3-līmeņu planarizācijai 

   Nāgele, Ieva (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbs „Algoritmi grafu 3-līmeņu planarizācijai” apraksta izstrādi programmatūrai, kas ļauj veikt 3 līmeņos planarizējama koka paplašināšanu un atrast kokus, kurus nav iespējams planarizēt 3 līmeņos, kā arī nodrošina funkcijas ...
  • Algoritmiskā Spēļu teorija un Neša līdzsvars 

   Cīrule, Lauma (Latvijas Universitāte, 2010)
   Situāciju, kurā divi vai vairāk dalībnieki var viens otru ietekmēt ar savu pieņemto lēmumu, sauc par spēli. Šādas situācijas ir iedomājamas ļoti daudzās nozarēs, un to attēlošanai un analīzei tiek pielietota spēļu teorija. ...
  • Algoritmu analīze lietotāja izvēlēta poligona atrašanai ģeogrāfiskā grafā 

   Vāvere, Eduards (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbā tiek formalizēta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) problēma, kurai ir nepieciešams algoritmisks risinājums. Pēc testēšanas metodoloģijas sastādīšanas, tiek analizēti vairāki grafu algoritmi un datu ...
  • Algoritmu sarežģītības novērtējumi bumbas meklēšanas modelī 

   Gopaks, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2015)
   Viena no aktuālākajām problēmām kvantu skaitļošanas nozarē ir kvantu datoru priekšrocību noteikšana salīdzinājumā ar klasiskajiem datoriem. Priekšrocības bieži tiek demonstrētas, pierādot kvantu algoritmu sarežģītības ...
  • Algoritmu un atvērtā koda programmatūras izmantojums dizaina un ģeneratīvās mākslas projektos 

   Bobrovs, Ulvis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba „Algoritmu un atvērtā koda programmatūras izmantojums dizaina un ģeneratīvās mākslas projektos” mērķis ir izpētīt visplašāk pielietoto atvērtā koda programmatūru ģeneratīvā dizaina un mākslas veidošanā , ...
  • Algu aprēķina moduļa automatizētā testēšana 

   Tanne, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2018)
   Ikvienai sistēmai ir nepieciešama testēšana, lai pārliecinātos, ka sistēma strādā, kā nepieciešams. Bieži testētājiem daudz laiku aizņem vienu un to pašu testu regulāra izpilde pēc izmaiņu veikšanas. Šādu testu automatizēšana ...
  • Algu aprēķina moduļa uzlabojumi personālvadības sistēmā 

   Kokarevičs, Raivo (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba “Algu aprēķina moduļa uzlabojumi personālvadības sistēmā” ietvaros tika veikti uzlabojumi uzņēmuma personālvadības sistēmas algu aprēķina modulī. Uzlabojumi sevī ietver gan kļūdu labojumus, gan jaunas ...
  • Alternatīva risinājuma izveide rūpnieciski izstrādātām datu reģistrācijas iekārtām 

   Vilciņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2012)
   Attīstoties dažādiem alternatīvās enerģijas veidiem un it īpaši vēja enerģijas ieguvei, pieaug arī nepieciešamība pēc precīziem mērījumiem un iekārtām, kas varētu noteikt iegūstamās enerģijas daudzumu. Lai arī tirgus ...
  • Alternatīvi BI risinājumi 

   Smelēna, Jana (Latvijas Universitāte, 2018)
   Lielie dati ir nopietns drauds tradicionālo datubāžu ātrdarbībai. Biznesa inteliģences rīkiem ir nepieciešamas ātras datubāzes, lai varētu veikt datu analīzi pēc iespējas tuvāk reāllaika analīzei. Tāpēc ir nepieciešams ...
  • Alternatīvu OS instalēšana mobilās ierīcēs un datoros 

   Furgins, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kontrastā ar aizgajušā gadsimta beigu datortehnoloģiju attīstības monopolistiskajām tendencēm, kad patērētāju tirgu dominēja IBM ražotās tehnoloģijas un Microsoft izstrādātās operētājsistemas personālajām darbstacijām, ...
  • Analizatoru integrācija Laboratorijas informācijas sistēmā 

   Krjukovs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2012)
   “Analizatoru integrācija Laboratorijas informācijas sistēmā” darba mērķis ir izpētīt situāciju tādā jomā, kā laboratorijas informācijas sistēmas, un izskatīt iespējas veikt laboratorijas analizatoru integrāciju šajās ...
  • Analizatoru sadarbes starpprogrammatūras pārstrukturēšana 

   Smišļajevs, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba ietvaros tiek pārstrukturēta servera programmatūra, kas apkalpo vairākus analizatoru pieslēgumus. Apvienota lietojumprogramma, kura uztur visus pieslēgumus viena operētājsistēmas procesa ietvaros, tiek pārveidota, ...
  • Android ĢIS lietotnes izstrāde 

   Svilsts, Ilmārs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Ilmāra Svilsta kvalifikācijas darbā „Android ĢIS lietotnes izstrāde” ir izstrādāta lietotne Android operētājsistēmas atbalstītām ierīcēm. Lietotne tika izstrādāta divu cilvēku grupā, izmantojot „Agile” metoloģiju. Šajā ...
  • Android klienta veidošana Open Wonderland videi 

   Plociņš, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā pamatota nepieciešamība izveidot uz Android operētājsistēmas bāzētu Open Wonderland vides klientu. Ikdienā viedtālruņus iespējams izmantot kā paplašinātās realitātes rīkus, bet izveidojot virtuālās pasaules klientu, ...
  • Android lietotne "Velo novietnes" 

   Lipkovs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2015)
   Velo novietnes ir lietotne Android platformai, kura ir domāta informācijas izplatīšanas atvieglošanai un informācijas apkopošanai par velo novietņu atrašanās vietām, velosipēdu servisa centriem un velo celiņiem Rīgā. Šobrīd ...