Now showing items 2058-2077 of 2275

  • Transportlīdzekļu kruīza kontroles algoritmi 

   Osmanis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba “Transportlīdzekļu kruīza kontroles algoritmi” mērķis ir izpētīt un programmiski realizēt transportlīdzekļu ātruma regulēšanas jeb kruīza kontroles algoritmus visvairāk uzmanības tiek pievērsts PID kontroles ...
  • Transportlīdzekļu nomas un pārvaldes sistēma 

   Martuženoka, Samanta (Latvijas Universitāte, 2019)
   Informācijas sistēma “Transportlīdzekļu nomas un pārvaldes sistēma” ir publiska tiešsaistes sistēma, kas sniedz iespēju digitalizēt transportlīdzekļu pārvaldi, kā arī ieviest transportlīdzekļu nomas iespējas attālināti. ...
  • Tulkošanas aģentūras vietne "Lingverto" 

   Smila, Andris Artūrs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbā ir izstrādāta tīmekļa vietne tulkošanas aģentūrai Lingverto, kas paredzēta darbu nodošanas procesa starp klientu, darbinieku un darba vadītāju paātrināšanai. Tīmekļa vietne sastāv no satura rediģēšanas ...
  • Tulkošanas biroja pasūtījumu apstrādes sistēma 

   Antonovs, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Tulkošanas biroja pasūtījumu apstrādes sistēma ir tīmekļa vietne, kura ir izstrādāta priekš tulkošanas biroja ar mērķi atvieglot un sistematizēt pasūtījumu pārvaldību, lai palielinātu pakalpojuma efektivitāti. Tīmekļa ...
  • Turnīru rezultātu reģistrācijas sistēma spēlei League of Legends 

   Sņežkins, Maksims (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba ietvaros ir izstrādāta turnīru rezultātu reģistrēšanas sistēma spēlei “League of Legends”, kas paredz iespēju reģistrēt spēles turnīru administratoriem informāciju par dažādiem turnīriem un to norises ...
  • Tūrisma informācijas portāls lielpilsētai 

   Urtāne, Evija (Latvijas Universitāte, 2011)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt tūrisma informācijas portālu lielpilsētai, kas kalpotu kā tūrisma ceļvedis Stokholmai, kā arī tiktu izmantota kā portāla veidne arī citām pilsētām. Galvenie uzdevumi ir izveidot ...
  • Tūrisma tīmekļa vietnes izveide 

   Šorohova, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kvalifikācijas darba ietvaros ir izstrādāta tīmekļa vietne tūrisma cienītājiem. Sistēma ļauj cilvēkiem komunicēt savā starpā ar foruma palīdzību, kā arī atzīmēt savā kartē tās Eiropas valstis, kurus viņš ir apmeklējis. ...
  • TV seriālu sekotājs 

   Tabernakulovs, Ivans (Latvijas Universitāte, 2014)
   „TV seriālu sekotājs” ir uz WPF tehnoloģijām bāzēta sistēma, kas ļauj tās lietotājiem meklēt TV seriālus regulāri atjaunojamā tīmekļa avotā “TVRage” un sekot viņiem līdzi, apgādāt lietotāju ar tiem saistītu aktuālo ...
  • Twitter lietotāju tvītu ar ģeolokāciju analīze 

   Pakulis, Andris (Latvijas Universitāte, 2015)
   Sociālie tīkli ir kļuvuši par neatņemamu cilvēka sabiedriskās dzīves daļu, kur nereti publicētajām ziņām tiek pievienota arī autora atrašanās vieta (ģeolokācija). Darba mērķi ir izpētīt sociālā tīkla Twitter tvītu metadatus, ...
  • Twitter troļļi - statistikas metodes automātiski ģenerēta satura noteikšanai 

   Māliņš, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā „Twitter troļļi – statistikas metodes automātiski ģenerēta satura noteikšanai” tiek pētīts un salīdzināts sociālās vietnes Twitter lietojums dažādu lietotāju grupu vidū. Darba mērķis ir pētīt dažādas metodes ...
  • UAB "Vadvilsa" tīmekļa vietne 

   Guseva, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   UAB „Vadvilsa” ir tīmekļa vietne, kas paredzēta firmas popularizēšanai, tā ļauj lietotājiem apskatīt produktu asortimentu, izvēlēties sev piemērotāko un pasūtīt to. Tīmekļa vietne ļauj lietotājiem saņemt informāciju par ...
  • UDV/Visvaris administrēšanas rīka papildinājumu izstrāde 

   Šestakovskis, Reinis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbā aprakstīta sistēmas UDV/Visvaris papildinājumu izstrāde. Papildinājumu izstrādē ietilpst paziņojumu sistēmas izstrāde, kura savukārt sastāv no 2 daļām – paziņojumu administratora rīka, kas izveidots ...
  • Ugunsmūru izvēle populārām operētājsistēmām 

   Kokareviča, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba galvenais mērķis ir izvērtēt dažus Windows 7 operētājsistēmā bezmaksas pieejamos ugunsmūrus, kā arī dažus iptables ugunsmūra konfigurācijas rīkus Ubuntu 9.10 operētājsistēmā, pēc to funkcionālām iespējām un veikto ...
  • Ultrametriskas mašīnas ar mazu rēķināšanas sarežģītību 

   Ščeguļnaja, Irina (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tika apskatīti p-adiska skaitļošanas sistēma un absolūtās vērtības jēdziens. Tika izpētīti ultrametriski galīgi automāti un ultrametriskas Tjūringa mašīnas. Darba ietvaros tika izstrādāti vairāki ultrametriski ...
  • Ultrametriski algoritmi 

   Ščeguļnaja, Irina (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbā tiek pētīta ultrametriska galīga automāta un ultrametriska vaicājošā algoritma definīcija, kas paredz p-adisku skaitļu izmantošanu amplitūdu norādīšanā. Lasītājs tiek iepazīstināts ar p-adisku skaitļošanas ...
  • Ultrametriski algoritmi dažādiem automātu tipiem 

   Dimitrijevs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tiek apskatīti p-adiski skaitļi un to izmantošana automātos par parametriem, kas ļauj veidot ultrametriskus automātus. Ultrametriski automāti ir līdzīgi varbūtiskiem automātiem, tikai varbūtību vietā tiek ...
  • Ultrametriski automāti 

   Krišlauks, Rihards (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā tiek pētīts valodu iedalījums klasēs atkarībā no automāta galviņu skaita. Tiek aplūkoti rezultāti, kas sasniegti determinētiem, nedeterminētiem un varbūtiskiem vienvirziena un divvirzienu galīgiem automātiem, un tiek ...
  • Ultrametriski izvēles koki 

   Doze, Ieva (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tiek pētīti ultrametriski izvēles koki ar p-adiskiem skaitļiem kā to parametriem. Darbā dota p-adisku skaitļu un to normas definīcija. Tiek iepazīstināts, ar kādiem izvēles kokiem datorzinātnēs pašlaik ...
  • Ultrametriski magazīnas automāti 

   Cīpola, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā ‘Ultrametriski magazīnas automāti’ tiek aprakstīti p-adiski skaitļi, to absolūtā vērtība, un, kā izmantojot p-adiskus skaitļu magazīnas automātos, iegūst ultrametriskus magazīnas automātus un aprakstīti to ...
  • Ultrametrisku galīgu automātu iespējas 

   Dimitrijevs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbā tiek pētīti ultrametriski galīgi automāti un to iespējas. Ultrametriski automāti ir līdzīgi varbūtiskiem automātiem, tikai varbūtību vietā tiek izmantotas amplitūdas, kas ir p-adiski skaitļi. Pēdējos divos ...