Now showing items 683-702 of 2275

  • Hadoop platformas tehnoloģiju izpēte liela apjoma datu (BigData) apstrādei 

   Jurjāns, Atis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Datu apjoma pieaugums un tā apstrāde, analīze mūsdienās ir strauji pieaugoša problēma. Veiksmīgas datu analīzes dod priekšrocību jaunu tendenču ieviešanai, un tirgus analīzei, kas ir svarīgi jebkuram uzņēmumam. Darba ...
  • HansaWorld datubāzes definīciju grafiskais redaktors 

   Vilciņš, Edijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba pamatā ir nepieciešamība atvieglot darbu ar kompānijas HansaWorld izstrādātās uzņēmumu resursu vadības programmatūras datubāzes struktūru pielāgošanu. Līdz šim nav izveidota pietiekami ērta platforma, kas ...
  • HansaWorld gramatvedības sistēmas tīmekļa saskarnes izstrāde 

   Rahimovs, Renāts (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šodien nevar iedomāties kompāniju, kura neizmantotu kādu no gramatvedības rīkiem. Bez uzmanības nepalika arī HansaWorld Enterprise gramatvedības sistēma, kas ļauj plaši izvērsties visa veida kompānijām. Tie, kas izmanto ...
  • Hibrīd-decentralizēta vienādranga failu apmaiņa Interneta pārlūkprogrammās 

   Paegle, Madara (Latvijas Universitāte, 2018)
   Nodrošinot failu apmaiņas tiešsaistes pakalpojumus, būtisku resursu patēriņu rada tīkla slodze uz pakalpojuma sniedzēja infrastruktūru. Šobrīd lielākā daļa šādu pakalpojumu izmanto centralizētu klienta-servera arhitektūru. ...
  • Hibrīda un konkrētas platformas mobilo lietotņu izstrādes salīdzinājums 

   Liukis, Oskars (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt mobilo lietotņu izstrādes veidus un formulēt atziņas. Darbā apskatīti divi izstrādes veidi – izstrāde konkrētai platformai un hibrīda lietotnes izstrāde. Iegūtie rezultāti un novērojumi ...
  • Hibrīdmākoņa drošība 

   Zariņš, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2017)
   Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi nepārtraukti attīstās un aizvien vairāk uzņēmumu mūsdienās sāk pārvietot savus IT resursus – serverus, lietotnes, datubāzes u.c. – uz mākoņa infrastruktūru. Mākoņrisinājumiem ir ļoti ...
  • Hierarhiskās apmācības pieejas pielietošana kontroles problēmu risināšanai 

   Savčuks, Maksims (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba nolūks ir izpētit iespēju pielietot hierarhiskas apmacības pieeju kontroles uzdevumām. Darbā uzdevums ir izstrādat algorītmu kontroles problemas risināšanai izmantojot hierarhiskas apmācības metodi un salidzīnat ...
  • Hipergrafa vizualizācijas sistēma 

   Vītols, Armands (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darbs “Hipergrafu vizualizācijas sistēma” apraksta hipergrafu vizualizācijas rīka izstrādi. Rīks nodrošina visu hipergrafa elementu izveidi, parametru maiņu un interaktīvu tā attēlošanu. Rīka saskarne ir ...
  • Hipervīzoru savietojamība 

   Maļinovskis, Roberts (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba tēma ir “Hipervīzoru savietojamība”. Darba mērķis ir iegūt zināšanas par hipervīzoriem, izpētīt un izprast to darbību, kā arī noteikt virtuālo mašīnu migrācijas labās un sliktās puses. Darba izstrādes gaitā ...
  • Hipotēžu virzītas izstrādes izpēte 

   Lapiņa, Marta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Projektos, kas īsteno spējo izstrādi, ir pieejamas izmantošanai vairākas izstrādes metodes, lai nodrošinātu produkta kvalitāti līdz ar piegādes ātrumu un uzticamību. Darba mērķis ir izpētīt vienu no šādām metodēm, hipotēžu ...
  • Hokeja pirmsspēles apskata automātiska veidošana 

   Freimanis, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Hokeja pirmsspēles apskats, parasti ir ekspertu veidots rakstisks komandu salīdzinājums, kas balstās uz iepriekšējo spēļu statistiku un aktuālāko informāciju. Darbā aprakstīti būtiskākie aspekti automātiska pirmsspēles ...
  • Hōsen - rīks 3D modeļu tekstūru krāsošanai un uzklāšanai 

   Levits, Čaks (Latvijas Universitāte, 2017)
   Hōsen ir lietojumprogrammatūra, ar kuras palīdzību var radīt dažāda veida tekstūras, kuras ir sastopamas datorgrafikā, piemēram, difūzijas tekstūras un normālkartes. Primārā funkcija ir ļaut lietotājam, zīmējot tekstūru, ...
  • HTML5 bāzētas digitālā audio darbastacijas aplikācijas izveide 

   Ruseckis, Juris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt tīmeklī bāzētu lietotni, kas paredzēta dziesmu izveidei un publicēšanai. Lietotnes pamatfunkcija ir ļaut lietotājam izveidot dziesmu un publicēt to šīs lietotnes apmeklētājiem, ...
  • HTML5 kā platforma mobilo lietojumprogrammu izstrādei salīdzinājumā ar dzimtajām platformām 

   Puzanovs, Vladimirs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šis darbs ir veltīts mobilo lietojumprogrammu izstrādei viedtālruņiem un planšetdatoriem, kuri ir bāzēti uz Android operētājsistēmas. Darbā tiek apskatītas divas galvenās metodes, pēc kuriem ir iespējams veikt Android ...
  • HTML5 un Adobe AIR hibrīdo mobilo lietotņu izstrādes salīdzinājums 

   Baurovskis, Armands (Latvijas Universitāte, 2015)
   Mobilo lietotņu tirgus ir plašs un ar katru nākamo gadu lietotņu skaits strauji pieaug. 2014. gadā 80% pasaules iedzīvotāju bija vismaz viens viedtālrunis. Bakalaura darbā ir veikts HTML5 un Adobe AIR hibrīdo mobilo lietotņu ...
  • IBM Storwize V7000 mērogojamība 

   Tomsone, Santa (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba „IBM Storwize V7000 mērogojamība” mērķis ir nodrošināt atmiņas sistēmai redundanci un palielināt tās veiktspējas. Darba uzdevumi ir izpētīt IBM Storwize V7000 atmiņas sistēmu, tās esošo situāciju un darbību, ...
  • Ideju saglabāšanas Android lietotnes realizācijas pielāgošana dažādiem ekrānu izmēriem 

   Strazds, Toms (Latvijas Universitāte, 2014)
   Android operētājsistēma mūsdienās tiek lietota ļoti dažāda lieluma ierīcēs, sākot ar viedtālruņiem un beidzot ar planšetdatoriem. Bakalaura darbā autors risina problēmu par to, kādas izstrādes metodes un risinājumus būtu ...
  • IDS sistēmas ieviešana augstas veiktspējas tīklu drošības monitoringam ar atvērtā pirmkoda rīkiem un patēriņa aparatūru 

   Rijnieks, Toms (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba mērķis ir izpētīt, kā izmantot atvērtā pirmkoda IDS sistēmas ar patēriņa aparatūru, lai monitorētu drošību augstas veiktspējas tīklos, kuros tīkla caurlaidība pārsniedz 10Gbit/s. Lai parādītu, kāds ir veiktspējas ...
  • Iedzīvotāju ienākuma deklarācijas automatizēta veidošana 

   Baronovs, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā ir aprakstīta programmatūras izstrāde iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas veidošanai. Tiek aprakstīta problēmas analīze, programmatūras prasību analīzi, riku un tehnoloģiju izvēli, risinājuma projektējums ...
  • IEEE 802.1ah realizācija 

   Niedra, Roberts (Latvijas Universitāte, 2016)
   IEEE 802.1ah apraksta Provider Backbone Bridge (PBB) funkcionalitāti, kuras mērķis ir savienot dažādu veidu citu IEEE 802.1 standartos aprakstīto tiltu tīklus vienā lokālajā tīklā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt IEEE ...