Now showing items 1319-1338 of 2275

  • Objekta lokalizācija UWB radiolokācijā 

   Šneiders, Jānis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā veikts pētījums par objekta lokalizāciju UWB radio lokācijā ar mērķi izpētīt aiz sienas esošā objekta lokalizācijas iespējas. Darbs tika veidots, lai risinātu aktuālās problēmas objekta pozicionēšanā, tādēļ tika ...
  • Objektorientētās programmu izstrādes ontoloģija 

   Ivanovs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā ir apskatīts ontoloģijas jēdziens, tā nozīme datorzinātnē. Ir pētītas esošās ontoloģijas, kas saista vai apraksta objektorientētu programmu izstrādi. Autors, izmantojot ontoloģiju būvēšanas metodoloģijas – ONTO6 un ...
  • Objektrelāciju kartēšanas izveide Zephir valodā 

   Zālītis, Ričards (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbā tiek apskatīta Zephir programmēšanas valoda un iespējas, ko tā paver, objektrelācijas kartēšana - kas tā tāda ir un kāpēc tā ir vajadzīga - izstrādātā vienuma funkciju apskats, nepieciešamības pamatojums un to ...
  • Objektu atpazīšana attēlos ar mākslīgajiem neironu tīkliem, izmantojot vāji pārraudzīto mācīšanās metodi 

   Ivanovs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šajā darbā tiek apskatīti konvolūciju neironu tīkli, kas tiek apmācīti ar vāji pārraudzīto mācīšanās metodi. Darba mērķis ir izstrādāt neironu tīkla struktūru, ko būtu iespējams apmācīt ar attēliem, kuri tiek aprakstīti, ...
  • Objektu statistiskā skaitīšana attēlā 

   Glagoļevs, Jans (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šajā darbā tiek pētīta objektu skaitīšana attēlos. Tiek apskatīti zināmie risinājumi šai problēmai, kā arī tiek piedāvāta jauna metode — Objektu statistiskā skaitīšana attēlā. Jaunā metode ir domāta līdzīgu pēc izmēra, ...
  • Objektu-relāciju pretestību nesaderība PHP Modeļu-Skatu-Kontrolieru lietotnēs 

   Bariss, Ivars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Modeļu-Skatu-Kontrolieru arhitektūra un relāciju datubāzes ir plaši izmantotas tehnoloģijas, izstrādājot tīmekļa lietotnes Lai uzlabotu šādu lietotņu ātrdarbību un kvalitāti ir jārisina problēmas, kuras rodas sadarbojoties ...
  • Obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma 

   Kalējs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir aprakstīt izstrādātu sistēmu ar nosaukumu “Obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma”, kura nodrošina emitenta dokumentu uzglabāšanu un to publisku apskati. Tīmekļa vietne emitenta ...
  • OCL izteiksmju redaktora izstrāde, izmantojot rīku definēšanas platformu GrTP 

   Bečs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Objektu ierobežojumu valoda (OCL) ir deklaratīva valoda, kas ļauj definēt papildus nosacījumus vienotās modelēšanas valodas (UML) klašu diagrammās. OCL izteiksmju redaktors ir programma, ar kuras palīdzību var zīmēt OCL ...
  • OLAP personalizācijas iespējas Oracle vidē 

   Pasečņika, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Datu noliktavas piedāvā informāciju dažādiem lēmumu pieņēmējiem, kuriem var būt atšķirīgas vajadzības. Tāpēc ir jānodrošina iespēja lietotājiem piekļūt pie viņus interesējošiem datiem. Personalizācijas tehnoloģija ir ...
  • „Om Nom” mājaslapa un internetveikals 

   Strazdiņš, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2013)
   OmNom tīmekļa vietne ir izstrādāta, lai pasūtītāju firmai būtu iespēja pārdot un popularizēt gan savu produktu , gan firmas zīmolu internetā. Papildus nosakot produkta pieprasījumu un pircēju interesi izmantojot plašāk ...
  • OnlinePDF! – bezmaksas tiešsaistes ofiss ar pakalpojumu PDF dokumentu veidošanai 

   Hoļavina, Irina (Latvijas Universitāte, 2010)
   Pēdējā laikā arvien populārāka kļūst tiešsaistes programmatūra, kas sniedz noteikta klāsta pakalpojumus. Katrai programmatūrai ir sava specifika un piedāvātie pakalpojumi. OnlinePDF! ir bezmaksas tiešsaistes ofiss ar ...
  • Ontoloģiju automātiskas attēlošanas servisi OWLGrEd rīkā 

   Kļava, Roberts (Latvijas Universitāte, 2017)
   Rīks OWLGrEd ir grafisks ontoloģiju redaktors, kas paredzēts valodā OWL rakstītu ontoloģiju izstrādei un attēlošanai. Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīta rīkā esošo automātiskas ontoloģiju attēlošanas servisu ...
  • Ontoloģiju izmantošana biznesa procesu modelēšanā 

   Jesiļevskis, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Ontoloģija ir vispārīgs veids, kā pierakstīt un strukturēt zināšanas. Biznesa procesu modelis ir veids, kā aprakstīt dažādus procesus – gan uzņēmuma procesus, gan biznesa lietojumprogrammas iekšējus procesus. Darbā tiek ...
  • Ontoloģiju izmantošana pārvaldības procesu vadībā 

   Ozols, Valdis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Procesu aprakstīšana un modelēšana pārvaldības u.c. uzdevumu risināšanai vēl aizvien ir aktuāls, it īpaši ņemot vērā nepārtraukti pieaugošās prasības pret atbalstošo sistēmu spējām pielāgoties procesu izmaiņām. Automatizēšana ...
  • Ontoloģiju vizuālā attēlojuma kvalitātes novērtēšana 

   Kļava, Roberts (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba ietvaros tiek izstrādāts rīka OWLGrEd modulis, kas novērtē ontoloģijas attēlojuma kvalitāti skaitliskā formā un identificēti potenciāli rīka papildinājumi, kas uzlabos attēlojuma uztveramību. Ontoloģiju izmantošana ...
  • Open Tibia Server tīmekļa vietne 

   Dortāns, Ritvars (Latvijas Universitāte, 2012)
   „Open Tibia Server tīmekļa vietne” ir tīmekļa vietne jeb sistēma, kas paredzēta spēles „Open Tibia” serverim. Gan serveris, gan sistēma izmanto vienu datu bāzi tādējādi nodrošinot datu sinhronizāciju. Tīmekļa vietne dod ...
  • OpenCL izmantošana lietojumos 

   Zviedrāns, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2013)
   Skaitļošanas uzdevumus ļoti labi izpilda CPU, bet ja uzdevumā ir liels elementu apstrādes skaits, tad skaitļošana var ievilkties. Izmantojot heterogēnās sistēmas ir iespējams panākt to, ka uzdevumi ar apjomīgiem apstrādes ...
  • OpenFlow komponenšu risinājumi 

   Liparts, Arnis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba nosaukums ir „OpenFlow komponenšu risinājumi”. Darbā tiek aprakstīta programmatūras definētā tīklošana,OpenFlow protokols un tā komponentes, kā arī tās tiek pārbaudītas virtuālā testa un reālā darba vidē.
  • OpenGL datu vizualizācijas sistēma 

   Veitners, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darbs tika izveidots ar mērķi apgūt OpenGL grafiskās bibliotēkas pamatus, un saprast zinātnisko datu modelēšanu un vizualizēšanu, izmantojot ģenerēšanas, aprēķināšanas un matemātiskās tuvināšanas algoritmus. ...
  • OpenGL un Direct3D no programmētāja ērtības viedokļa 

   Baumanis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā ir analizēts vienkārša trīs dimensiju grafikas lietojuma izstrādes process, pielietojot OpenGL un Direct3D API. Abi API ir salīdzināti pēc tā, cik vienkārši un ērti programmētājam ir uzsākt darbu ar tiem un ...