Now showing items 1577-1596 of 2275

  • Radio studijas pults signālapstrādes bloka testēšanas automatizācija 

   Taube, Klāvs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Radio studijas pults signālapstrādes bloka testēšanas automatizācija ir projekts, kas ir veidots LU MII Realā laika sistēmu laboratorijas vajadzībām, tas ir paredzēts signālapstrādes bloka testēšanas efektivitātes uzlabošanai. ...
  • Radio studijas vadības sistēmas funkciju testu automatizācija 

   Daksis, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darba “Radio studijas vadības sistēmas funkciju testu automatizācija” mērķis ir izstrādāt automatizētos testus radio studijas vadības sistēmas audio pirmavotu profilu iestatījumu pārbaudei. Darba rezultātā ...
  • Radio studijas vadības sistēmas konfigurācijas saskarņu testu automatizācija 

   Pavāre, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba gaitā tika izstrādāta programmatūra radio studijas vadības sistēmas konfigurācijas lietotāja saskarņu testēšanai. Darba mērķis ir ievērojami atvieglot testētāju ikdienu, automatizējot viņu darbu un tādējādi ļaujot ...
  • Radio studijas vadības un skaņas apstrādes ierīču testēšanas organizācija 

   Lukstiņš, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā tiek pētīta ASV firmas Axia un LUMII kopīgi izstrādāto radio studijas vadības un skaņas apstrādes iekārtu testēšanas organizācija. Testēšanas organizācija būtiski ietekmē testēšanas kvalitāti un efektivitāti. ...
  • Radošo industriju kvartāla Spīķeri tīmekļa vietnes izstrāde 

   Skuja, Rihards (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kvalifikācijas darbā ir aprakstīts tīmekļa programmēšanas valodās izstrādāts radošo industriju kvartāla Spīķeri portāls, kura mērķis ir informēt lietotājus par notikumiem Spīķeru kvartālā un sniegt informāciju par kvartāla ...
  • Rakstu automātiska ģenerēšana, balstoties uz objektu aprakstošiem datiem 

   Ieviņš, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Datus, kas nav pasniegti ērtā formātā – grafiski vai tekstuāli, cilvēki uztver ar lielākām grūtībām. Loģisks risinājums šai problēmai ir no datiem veidot kopsavilkumus par svarīgāko, kas cilvēkiem būtu intuitīvi uztverami. Šajā ...
  • Rakstu lasīšanas sociālais portāls 

   Saknītis, Elvijs Pauls (Latvijas Universitāte, 2018)
   Spring boot, Angular, JWT, Spring boot data, Spring boot security, Spring boot web
  • Raspberry Pi mikrodatora izmantošana automašīnu numuru atpazīšanai un plūsmas reģistrēšanai 

   Plass, Haralds (Latvijas Universitāte, 2017)
   Lai automatizētu – noprogrammētu – kādu procesu, darbinātu to, izmantojot mākoņtehnoloģijas, parasti ir nepieciešams dators – kvadrātiskas formas lieta, ko varētu izmantot programmēšanai un ko nevar nopirkt par viena ...
  • Raspberry Pi mikrodators kā mājas drošības videonovērošanas sistēma 

   Delle, Emīls (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kvalifikācijas darba laikā, izmantojot Raspberry Pi mikrodatoru un tīmekļa kameru, izstrādāta mājas drošības videonovērošanas sistēma un tīmekļa vietne, kur ērti aplūkot to, kas pašlaik notiek mājās vai apskatīt attēlus, ...
  • Raspberry PI spēļu pārvaldības lietotne 

   Rava, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2018)
   “Raspberry PI spēļu pārvaldības lietotne” ir lietotne kura piedāvā tās lietotājiem iespēju palaist spēles, apskatīt spēlētāju topus, pievienot un rediģēt spēlētājus. Lietotne arī nodrošina lietotāja datu nodošanu spēlei ...
  • Rastra attēlu pārveidoš ana vektoru formā 

   Čīma, Anete (Latvijas Universitāte, 2017)
   Rastra un vektoru grafikas pēc savas uzbūves ir ļoti atšķirīgas un nesalīdzināmas, taču analizējot to struktūru un izmantojot dažādas attēlu apstrādes metodes ir iesējama rastra attēlu pārveidošana vektoru formā. Bakalaura ...
  • Ražošanas procesa kontroles un pārdošanas automatizācija uzņēmumā ABC 

   Ameriks, Agris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī darba mērķis ir izpētīt, kurus biznesprocesus uzņēmumam ABC ir vissvarīgāk uzlabot konkurētspējas celšanai, kā arī ieteikt risinājumu to uzlabošanai. Analīze atklāja, ka visbūtiskāk ir uzlabot ražošanas un pārdošanas ...
  • RDB2OWL izteiksmju modeļa redaktors TDA vidē 

   Diteriha, Gerda (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī bakalaura darba ietvaros tika izstrādāts(un joprojām ir izstrādes procesā) RDB2OWL izteiksmju modeļa redaktors TDA vidē. Lai veiksmīgi to varētu veikt, autore iepazinār ar RDB2OWL izteiksmju valodu, kas ļauj definēt ...
  • RDF datu validācija, izmantojot datu formas 

   Kajaks, Jānis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šis bakalaura darbs apraksta semantiskajā tīmeklī pieejamo RDF datu validācijas iespējas, izmantojot divas no populārākajām datu formu ierobežojumu valodām - SHACL un ShEx. Datu formu ierobežojumu valodas ļauj pārliecināties, ...
  • React Native ietvarā izstrādātu Android un iOS lietotņu salīdzinājums 

   Krišāne, Ieva Elīza (Latvijas Universitāte, 2018)
   React Native ietvars nodrošina iOS un Android lietotņu izstrādi, izmantojot JavaScript programmēšanas valodu un React. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt React Native ietvara darbības principus un sniegtās iespējas, analizējot ...
  • Reaktīvās programmēšanas iespējas izmantojot RxJS bibliotēku 

   Jankovskis, Miķelis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā tiek apskatīta lietotāja saskarnes notikumu asinhronā JavaScript programmēšana tīmekļa vidē. Galvenie darba jautājumi bija saprast, kādi bija iemesli asinhronās programmēšanas rašanās, kāpēc tā bija nepieciešama ...
  • Reāla laika pārraudzības vide virtuālajām mašīnām 

   Bakajanova, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Dotais projekts „Reāla laika pārraudzības vide virtuālajām mašīnām” ir sistēma, kurā funkcionalitāte ietilpst lietotāju pārvaldība, lietotāju tiesību uzstādīšana, kā arī datu saņemšana no arējiem informācijas avotiem un ...
  • Reāla laika stereo attēlu korekcija, izmantojot programmējamos loģikas masīvus 

   Bizuns, Andis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba mērķis ir veikt lēcas radiālo kropļojumu labošanas un attēlu izlīdzināšanas algoritmu izpēti, kā arī veikt to implementāciju programmējamos loģikas masīvos, kā sastāvdaļu no stereo redzes sistēmas, kas ...
  • Reālā laika ēnu simulācija datorgrafikā 

   Gribulis, Viesturs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šajā darbā autors pētīja dažādas ēnu simulācijas tehnikas reālā laika attēla renderēšana datorgrafikā, lielākoties uzsvaru liekot uz divām plaši izmantojamām ēnu simulācijas tehnikām datorgrafikas industrijā – ēnu kartes ...
  • Reālā laika HTTP slodzes balansēšana atkarībā no serveru resursu izlietojuma 

   Gajevskis, Valters (Latvijas Universitāte, 2015)
   Sniedzot tīmekļa vietņu uzturēšanas pakalpojumus, bieži nākas saskarties ar situācijām, kad servera noslogotības dēļ pieaug ienākošo pieprasījumu apstrādes laiks, kas mazina sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Lai mazinātu šādu ...