Now showing items 2147-2166 of 2275

  • Vagonu padošanas/nodošanas sarakstu importa/eksporta sistēma 

   Gailis, Miks (Latvijas Universitāte, 2015)
   “Vagonu padošanas/novākšanas sarakstu importa/eksporta sistēma” ir datu sinhronizācijas sistēma, kas nodrošina saikni starp Kravu pārvadājumu sistēmu un Staciju automātizēto vadības sistēmu. Katru dienu dzelzceļa stacijās ...
  • Vairāklietotāju reāllaika tīkla spēle 

   Vekmanis, Modris (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba mērķis ir aprakstīt reāllaika tīkla spēļu dzinēja arhitektūras un funkcionalitātes izveidi. Attīstoties tehnoloģijām, datorspēļu izstrādes prasības un sarežģītība tikai un vienīgi aug. Lai datorspēļu izstrādātāji ...
  • Vairākplatformu spēles izstrādes process, izmantojot libGDX ietvaru, un tā salīdzinājums ar līdzīgiem rīkiem 

   Zandersons, Oskars (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbā tiek detalizēti un pilnīgi apskatīts un aprakstīts spēles izstrādes process. Procesa apskats notiek strukturēti, to iedalot trīs etapos – plānošanas, ražošanas un uzturēšanas, katru no šiem etapiem iedalot ...
  • Valodas BPMN redaktora izstrāde, izmantojot rīku definēšanas platformu GrTP 

   Gorbunova, Marija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis bija izstrādāt valodas BPMN redaktoru. Šis redaktors tika izstrādāts prakses Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā ietvaros. Redaktora saskarne ir angļu valodā, tāpēc ...
  • Valodas modeļi latviešu runas atpazīšanas sistēmai 

   Strigins, Jevgenijs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Automātiskā runas atpazīšanas sistēma (no angļu valodas automatic speech recognition – ASR) ir tāda sistēma, kas cilvēka izrunātos vārdus pārvērš tekstā. Tās pamata divas sastāvdaļas ir akustiskais un valodas modelis. Darba ...
  • Valodas morfoloģisko likumsakarību izmantošana ontoloģiju ģenerēšanai no glosārijiem 

   Šakars, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Ontoloģiju ģenerēšana no glosārijiem ir viens no semantiskā tīmekļa atzariem, kas ar mainīgām sekmēm ir pētīts jau iepriekš. Latvijas Universitātes pasniedzēja vadībā ir izveidots pusautomātisks rīks ontoloģiju ģenerēšanai ...
  • Valsts SIA "Latvijas Koncerti" mājas lapa 

   Kolmanis, Nauris (Latvijas Universitāte, 2012)
   Kvalifikācijas darbs „Valsts SIA "Latvijas Koncerti" mājas lapa” apraksta valsts kapitālsabiedrības „Latvijas Koncerti” mājas lapas un tās satura vadības sistēmas izstrādi, realizāciju un organizāciju. Mājas lapā paredzēts ...
  • Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas platforma 

   Zvaigzne, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā ir apskatīta Latvijas valsts un pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas platforma kas pašreiz tiek izmantota autora pārstāvētā uzņēmuma vajadzībām tiek veikta esošās arhitektūras izpēte. Tā pat darba ietvaros ...
  • Valūtas kursa prognozēšana ar neironu tīklu palīdzību 

   Jurģelis, Matīss (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī darba mērķis ir modelēt valūtas kursa svārstības ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību. Maģistra darbs sastāv no vairākām pētniecības sastāvdaļām uz kurām tiek balstīti sasniegtie rezultāti. Darbā tiek izskatīti valūtas ...
  • VANET prototipa realizācija ar WiFi protokolu palīdzību 

   Osītis, Jurijs (Latvijas Universitāte, 2016)
   VANET tehnoloģija ļauj automobiļiem savā starpā komunicēt un informēt vienam otru par bīstamām situācijām uz ceļa. Veicot ES ceļu satiksmes negadījumu skaitu izpēti ir redzams, kā ir nepieciešama sistēma, kas spēj atbalstīt ...
  • Varbūtiskā reducējamība 

   Balodis, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba sākumā sniegts ieskats algoritmu teorijas pamatos – apskatītas lēmumu problēmas, Tjūringa mašīnas, rekursīvas un rekursīvi sanumurējamas kopas, dažādi reducējamības veidi. Tālāk aplūkoti varbūtiski algoritmi, apskatīti ...
  • Varbūtiski algoritmi un projektīvās plaknes 

   Lāce, Anete (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā „Varbūtiski algoritmi un projektīvās plaknes” veikta projektīvo plakņu īpašību izpēte un analizētas projektīvās plaknes ar kārtu n, kur n ir maza pirmskaitļa pakāpe. Definētas dažādas funkcijas, kuras saistītas ar ...
  • Varbūtiski un ultrametriski algoritmi 

   Danovska, Ieva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbā „Varbūtiski un ultrametriski algoritmi” apskatīti un apgūti jēdzieni varbūtisks un ultrametrisks automāts. Izstrādes laikā izveidots varbūtisks un ultrametrisks automāts, kas atpazīst uzdoto valodu L. ...
  • Varbūtisko un frekvenciālo algoritmu salīdzinājums 

   Zaharkēviča, Lilita (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt varbūtisko un frekvenciālo algoritmu darbību, aplūkojot dažāda veida varbūtiskus un frekvenciālus automātus. Tiek aplūkoti dažādi automātu modeļi, ir veikts to salīdzinājums, un noteiktas ...
  • Varbūtisku algoritmu sarežģītība uzdevumu risināšanā 

   Rudzītis, Muntis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbā „Varbūtisku algoritmu sarežģītība uzdevumu risināšanā” apskatīti dažādi uzdevumi, kuru risināšanai iespējams izmantot varbūtiskus algoritmus, kā arī konkretizētas metodes un izveidots jauns paņēmiens ...
  • Varbūtisku un determinētu algoritmu salīdzinājums 

   Skripko, Marina (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek salīdzināta varbūtiska un determinēta galīgo automātu darbība izmantojot noteikto valodu L. Tiek pētīti vienvirziena vienas lentes magazīna automāti. Tiek pierādītas vairākas teorēmas, balstoties uz ...
  • VAS “LVRTC” kooperatīvā datu pārraides tīkla modernizācija 

   Vasiļonoks, Rihards (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kvalifikacijas darba “Korporatīvā datu pārraides tīkla modernizācija” mēŗķis ir palielināt tīkla caurlaides spēju, datu nepārtrauktību, uzlabot IP funkcionalitāti un drošību. Kā arī vēlme palielināt zināšanas par datu ...
  • Vārda dienu lietojumprogrammas izstrāde uz Android platformas 

   Bugins, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt lietojumprogrammu, kas darbotos uz mobilajām ierīcēm ar Android operētājsistēmu. Lietojumprogrammas uzdevums ir apstrādāt kontaktu sarakstu, kas izgūts no mobilās ierīces kontaktu ...
  • Veidlapu definēšanas rīka izstrāde 

   Žukovskis, Mareks (Latvijas Universitāte, 2010)
   Veidlapu definēšanas rīks ir atsevišķi izstrādāts modulis, kas nodrošina MS Excel datu apstrādes iespējas Finanšu un budžeta pārskatu programmatūras (FIBU) saskarnē. Ar šī rīka palīdzību vienkāršotā veidā ir iespējams ...
  • Veikala lojalitātes programmas iOS lietotne 

   Freibergs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2013)
   Pasaulē izmantoto tehnoloģiju klāstam augot, ir pieaudzis arī mobilo ierīču piedāvājums un to iespējas. Salīdzinoši lielu daļu tirgus ir iekarojusi Apple Inc. ar savu produkciju, tai skaitā iPhone viedtālruņiem. Šajā ...