Now showing items 61-80 of 4978

  • Uz saturu un uzdevumiem balstītas pieejas biznesa administrācijas maģistra studiju studentu profesionālās biznesa valodas kompetences attīstīšanai 

   To, Thuc (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šajā darbā tiek iztirzāta studentu biznesa angļu valodas kompetences attīstība, balstoties uz saturu un uzdevumiem balstītu pieeju mācību procesam, kā arī uz biznesa situāciju modelēšanas paņēmienu izmantošanu. Šī darba ...
  • Interjekciju funkcijas tekstā 

   Lietiņa, Aija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Interjekcijas ir perifēri valodas elementi, taču tajā pašā laikā tās ir viena no svarīgākajām vārdšķirām, jo tekstā var funkcionēt kā veselu teikumu analogi. Bakalaura darbā interjekciju funkcijas analizētas atkarībā no ...
  • Kanādiešu angļu valodas pareizrakstības īpatnības 

   Streņģe, Ieva (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir Kanādas angļu valodas pareizrakstības īpatnības. Tā mērķis ir izpētīt Kanādas angļu valodas pareizrakstības likumus, salīdzinot tos ar britu un amerikāņu angļu valodu pareizrakstības likumiem. Tātad, ...
  • Franču vienburta vārdu vārdnīcas (leksikogrāfiskā izpēte) 

   Vanaga, Laura (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba tēma ir „Franču vienburta vārdu vārdnīcas (leksikogrāfiskā izpēte)”. Darba ievadā tiek pamatota autora izvēle turpināt pētījumus vienburta vārdu jomā, atklātas aktualitātes šajā leksikogrāfijas novirzienā, ...
  • Skaņu verbu salīdzinājums somu un latviešu valodā 

   Briška, Maija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir „Skaņu verbu salīdzinājums somu un latviešu valodā”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot somu un latviešu valodas skaņu verbu savstarpēju nozīmju, stilistiskās ekspresivitātes un fonētisko atbilstību. ...
  • Speciāllietojuma valodas tulkošanas problēmas 

   Sauša, Ilze (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šajā darbā tiek aplūkotas speciāllietojuma valodas tulkošanas problēmas. Darbā tiek atspoguļota kultūras faktoru nozīme un uzsvērta to loma tulkošanas procesā. Autors arī apraksta tulkošanas stratēģijas un pielietojamās ...
  • Baroka stilizācija Erika Ādamsona dzejā 

   Nikolaisone, Lāsma (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbs „Baroka stilizācija Erika Ādamsona dzejā” ietver Ādamsona dzejoļu krājumu „Sudrabs ugunī”, „Ģerboņi”, „Saules pulkstenis” un „Sapņu pīpe” analīzi baroka stila iezīmju aspektā, atklājot to mainību un virzību ...
  • Lasīšanas kompetence un tekstu izpratnes attīstības veicināšana vācu valodā ka svešvalodā 

   Pasifiko, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis kvalifikācijas darbs ir veltīts aktuālam tematam svešvalodu mācīšanas metodikā „ Lasīšanas kompetences un tekstu izpratnes veicināšana svešvalodā.“ Darba mērķis ir parādīt atsevišķas iespējas lasīšanas kompetences ...
  • Līgavas zagšanas tradīcija un transformācija 20.gs. 2 puses un 21. gs. sākuma latviešu un lietuviešu materiālos 

   Sausiņa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darba mērķis ir raksturot vēsturiskās latviešu un lietuviešu līgavas zagšanas tradīcijas, to attīstību no senākā posma līdz pat mūsdienām. Par darba galvenajiem avotiem izmantotas latviešu un lietuviešu tautas dziesmas, ...
  • Tekstu tipoloģija un lokalizācijas stratēģijas mājaslapu tulkošanā 

   Fominiha, Marija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis bakalaura darbs pēta mājaslapu tulkošanas procesu, īpašu uzmanību pievēršot mājaslapu tekstu tipoloģijai un lokalizācijas stratēģijām. Šī darba teorētiska daļā tiek izskatīts pieejams materiāls par daudzvalodu mājaslapu ...
  • Mnemonikas metodes leksikas un gramatikas apguvē 

   Svaža, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mnemonikas metodes leksikas un gramatikas apguvē ir ļoti svarīgas. Tās palīdz gan apgūto leksiku, gan gramatikas likumus ne tikai saglabāt atmiņā, bet arī pēc vajadzības aktīvi pielietot komunikācijā. Bakalaura darba mērķis ...
  • Galvenie konferenču tulkošanas kvalitātes kritēriji 

   Pužule, Linda (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šajā pētījumā tiek izvērtēts, kādus kvalitātes kritērijus par būtiskiem uzskata konferenču klausītāji un tulki. Lai noteiktu minēto grupu uzskatus par kvalitātes kritērijiem, tika sagatavotas un izdalītas divu veidu anketas ...
  • Romantisma tēmu pētījums Džona Kītsa dzejā 

   Moše-Možus, Linda (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbs „Romantisma tēmu pētījums Džona Kītsa dzejā” ir veltīts galveno romantisma tēmu, tādu kā daba, skaistums, iztēle, reliģija, nāve un mitoloģija apskatei un izpētei. Darba mērķis ir noteikt kā šīs tēmas ...
  • Brīnumainas radības "Kalnu un jūru kanonā" 

   Siuhina-Marinska, Irina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbs „Brīnumainas radības „Kalnu un jūru kanonā””, izņemot dažus nelielus „Šaņ hai dzjin” („Kalnu un jūru kanona”) fragmentus, kas 1994. gadā Rīgā tika publicēti „Mitoloģijas enciklopēdijā” J. Staburovas rakstā „Ķīnas ...
  • Vācu valoda Baltijas vācu presē 18.gadsimtā 

   Jakuševs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs ir veltīts tēmai „Vācu valoda Baltijas valstu vācu presē 18.gadsimtā”. Autora pamatuzdevums ir noskaidrot analizējamo tekstu īpatnības morfoloģiskajā līmenī un aprakstīt atrastās novirzes no mūsdienu vācu valodas ...
  • Bērni un bērnība romantisma dzejā 

   Silkina, Irina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis Bakalaura darbs ir pētījums par britu romantisma astoņpadsmitā gadsimta beigu un deviņpadsmitā gadsimta sākuma dzejniekiem un viņu skatījumu uz bērnu un tā laika bērnību. Darba mērķis ir parādīt kā bērna un bērnības ...
  • Kultūras atšķirības tulkošanā 

   Kļaviņa, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba izvēlētā tēma ir „Kultūras atšķirības tulkošanā” . Kultūras aspektu pārnese funkcionālā tekstā ir viena no tulku galvenajām problēmām, kuri ieņem komunikātora lomu starp kultūrām. Bakalaura darba galvenais ...
  • J. Endzelīna korespondence ar krievu valodniekiem 

   Radjuškina, Inese (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba „J. Endzelīna korespondence ar krievu valodniekiem” materiāls ir tās krievu valodnieku vēstules, kas atrodamas Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā J. Endzelīna korespondences kolekcijā. Izņemot Dmitrija ...
  • Krāsu nozīme bretoņu mutiskajā tradīcijā 

   Gehta, Marina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba tēma ir “Krāsu nozīme bretoņu mutiskajā tradīcijā”. Darba mērķis ir izmeklēt krāsu lomu un noteikt to nozīmīgumu pasaules kultūrā kopumā un bretoņu kultūrā īpaši, konstatēt krāsu nozīmes attīstību kopš ...
  • Runas spēju attīstība komunikatīvās situācijās angļu valodas stundās 

   Sugrobova, Ludmila (Latvijas Universitāte, 2007)
   Eiropas Savienības “Baltā grāmata” iepazīstina ar domu par nepieciešamību apgūt svešvalodas kā vienu no pamata principiem, lai izdzīvotu jebkurā mūsu dzīves jomā. Turklāt mūsdienās cilvēkiem ir plašas iespējas strādāt ...