Now showing items 21-32 of 32

  • Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā 

   Hvoraks, Antons (Latvijas Universitāte, 2007)
   Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim ...
  • Pāvela Florenska antropodicejas koncepcija 

   Plūksne, Gunta Inese (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma centrā ir antropodicejas(cilvēka attaisnošanas tēma,kuras risinājuma aktualitāte ir nozīmīga Latvijā un pasaulē.Pētījuma priekšmets-P.Florenska antropodiceja kristīgās antropologijas tēma pareizticības religiskajā ...
  • Reliģiskā tematika un simbolisms "Heavy Metal" subkultūrā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā darbā tiek aplūkota Heavy Metal subkultūras attieksme pret reliģiju, tās tematiku un simboliem. Vairākās nodaļās tiek apkopoti tie galvenie simboli un tēmas, ar kurām darbojas Heavy Metal subkultūrā, izmantojot ...
  • Samatha un vipassanā mūsdienu Theravādas budismā 

   Kadiķis, Harijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir izprast mūsdienu Theravādas Budisma meditācijas veidus, ieskatīties aiz pozām un ārējā meditācijas apvalka. Šajā darbā tiek pētīta samatha jeb klusuma vai koncentrācijas meditācija un vipassanā jeb ...
  • Svētās uguns fenomens Austrumu kristīgajā tradīcijā 

   Melkers, Toms (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbs ir veltīts Austrumu kristīgās tradīcijas Svētās uguns fenomenam, kas ir daļa no gaismas misticisma tradīcijas. Darbā ir apskatīta Austrumu Baznīcas dogmatika, misticisms un hagiogrāfija, kas ir vienlīdz svarīgi ...
  • Šamanisma elementi latviešu folklorā 

   Kokins, Juris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šamanisms parasti tiek uzskatīts par reliģisku fenomenu, kas ir tipisks Sibīrijā un Centrālāzijā dzīvojošām tautām, tomēr daudzi pētnieki norāda uz šamanisma pēdām, kuras saglabājušās dažādās kultūrās visā pasaulē, kas ...
  • Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā „Gariem līdzi” 

   Latvena, Endija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā Gariem līdzi” aplūkota Japāņu izcelsmes režisora Hajao Miazaki slavenākā filma, īpaši pievēršot uzmanību filmas šinto reliģijas motīviem. Darbā veikta filmas ...
  • Tibetas budisma transformācija Rietumos (Karma Kagju kopiena Latvijā) 

   Bačilo, Anna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Dotajā darbā ir aplūkota Tibetas budisma rašanās un attīstība Rietumos, pētīta Vadžrajanas tradīcijas transformācija, salīdzinot ar autentisko Tibetas tradīciju. Tiek veikta salīdzinošā šo mācību analīze, pētīta Karma Kagju ...
  • Tibetas stūpu vēsturiskā attīstība un simbolisms 

   Dzelme, Edīte (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā tiek pētīta Tibetas stūpu izcelsme, sākot ar budistu stūpu sākotnējo ģenēzi un attīstību laika periodā no budisma izplatīšanās Centrālāzijā līdz tā ieiešanai Tibetas teritorijā, un beidzot faktoriem, kas ...
  • Tumsas koncepcija Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā 

   Cepurītis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbs veltīts tumsas koncepcijas izpētei Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā. Darbā ir aplūkoti dažādu gadsimtu autori, kuri pārstāv ietekmīgu un/vai uzskatāmu viedokli Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā. Šo ...
  • Valhallas koncepcija Skandināvijas mitoloģijā 

   Belousovs, Antons (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir izprast Valhallas koncepcijas dažādus slāņus Skandināvu mitoloģijā, ieskatīties mīta būtībā, aiz ārējā romantiska apvalka. Šī darba mērķis ir izpētīt Valhallu jeb kareivju paradīzi vai kritušo pili. ...
  • Vikka Latvijā 

   Šandibina, Jana (Latvijas Universitāte, 2013)
   Dotajā darbā autors apskata Vikkas rašanos teoriju un vēsturi, kā arī tās attīstību. Tiek apskatītas uz doto brīdi arī populārākās Vikkas tradīcijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Vikkai Latvijā. Izvirzot tēzi par to, ka ...