Now showing items 220-239 of 243

  • Svēttapšana: no Mārtiņa Lutera līdz "Liber Concordiae" 

   Pallo, Uģis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbs ir izvēlēts, pamatojoties uz Bībeles tekstiem “Svētieties un esiet svēti, jo es esmu Kungs, jūsu Dievs.” (3. M 20:7) un “Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts!” (1. Pēt 1:16) un par šo tekstu ...
  • Šamanisma elementi latviešu folklorā 

   Kokins, Juris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šamanisms parasti tiek uzskatīts par reliģisku fenomenu, kas ir tipisks Sibīrijā un Centrālāzijā dzīvojošām tautām, tomēr daudzi pētnieki norāda uz šamanisma pēdām, kuras saglabājušās dažādās kultūrās visā pasaulē, kas ...
  • Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā „Gariem līdzi” 

   Latvena, Endija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā Gariem līdzi” aplūkota Japāņu izcelsmes režisora Hajao Miazaki slavenākā filma, īpaši pievēršot uzmanību filmas šinto reliģijas motīviem. Darbā veikta filmas ...
  • Teologa Voldemāra Maldoņa pedagoģiskie principi 

   Brauna, Marija (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba tēma ir „Teologa Voldemāra Maldoņa pedagoģiskie principi”. Pētījuma mērķis: atklāt V. Maldoņa pedagoģiskos principus, kas balstās viņa pedagoģiskajā darbībā un teorētiskajos uzskatos. Darba izvirzīta tēze: ...
  • Tēmas „Ģimenes plānošana” morāli teoloģiskie aspekti izglītības saturā Latvijā 

   Frolova, Olga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā „Tēmas „Ģimenes plānošana” morāli teoloģiskie aspekti izglītības saturā Latvijā” tiek pētītas Latvijas izglītības pamatskolas programmas sadaļas, kas attiecās uz ģimenes plānošanas tēmas apguvi. Lai norādītu ģimenes ...
  • Tibetas budisma transformācija Rietumos (Karma Kagju kopiena Latvijā) 

   Bačilo, Anna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Dotajā darbā ir aplūkota Tibetas budisma rašanās un attīstība Rietumos, pētīta Vadžrajanas tradīcijas transformācija, salīdzinot ar autentisko Tibetas tradīciju. Tiek veikta salīdzinošā šo mācību analīze, pētīta Karma Kagju ...
  • Tibetas stūpu vēsturiskā attīstība un simbolisms 

   Dzelme, Edīte (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā tiek pētīta Tibetas stūpu izcelsme, sākot ar budistu stūpu sākotnējo ģenēzi un attīstību laika periodā no budisma izplatīšanās Centrālāzijā līdz tā ieiešanai Tibetas teritorijā, un beidzot faktoriem, kas ...
  • "Ticības lēciena" jēdziens Sērena Kirkegora domāšanā 

   Vidiņš, Viestarts (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs apskata “ticības lēciena” jēdzienu, kādu to var saskatīt Sērena Kirkegora darbos Bailes un trīsas, Filozofiskās drumslas un Noslēdzošais, nezinātniskais pēcvārds “Filozofiskajām drumslām”. Jēdziens apskatīts ...
  • Ticības un prāta attiecības indiešu filosofa Svami Šivanandas darbos 

   Segleniece, Sanda (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā atspoguļota indiešu Filosofa Šrī Svami Šivanandas Sarasvati izpratne par ticību un prātu, kā arī šo terminu vienojošie aspekti. Darbā iekļauti arī dažādi Dieva eksistences argumenti un to skaidrojumi ...
  • Tīmekļa tehnoloģiju izmantošana draudžu reprezentēšanai 

   Slavs, Vladimirs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šajā maģistra darbā ir analizētas esošo ārzemju un vietējo draudžu tīmekļa vietnes. Tiek veikts mēģinājums atrast labas un noturīgas dizaina un funkcionālās īpašības, lai tās apkopotu un pielietotu Rīgas Anglikāņu Baznīcas ...
  • Tumsas koncepcija Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā 

   Cepurītis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbs veltīts tumsas koncepcijas izpētei Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā. Darbā ir aplūkoti dažādu gadsimtu autori, kuri pārstāv ietekmīgu un/vai uzskatāmu viedokli Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā. Šo ...
  • Ūdens kristību iespējamā izcelsme 

   Kamela, Dace (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā „Ūdens kristību iespējamā izcelsme” tiek pētītas dažādas reliģiskas prakses ar līdzīgu riutālo pieredzi: Izīdas kults, Mithras kults, Eleusis mistērijas, jūdu reliģiskā prakse, esēņu kopienas rituālās ...
  • Valhallas koncepcija Skandināvijas mitoloģijā 

   Belousovs, Antons (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir izprast Valhallas koncepcijas dažādus slāņus Skandināvu mitoloģijā, ieskatīties mīta būtībā, aiz ārējā romantiska apvalka. Šī darba mērķis ir izpētīt Valhallu jeb kareivju paradīzi vai kritušo pili. ...
  • "Valstība" Toma evaņģēlijā 

   Plāte, Marks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis maģistra darbs izpēta “valstības” valodas, jēdziena un tā iespējamās izpratnes Toma evaņģēlijā. Toma ev. pētnieku vidū nav īstas skaidrības par to, ko tieši Toma ev. autors domā ar valstības valodu un tās jēdzienu. ...
  • Valsts un baznīcas attiecības K. Ulmaņa autoritārās valdības laikā (1934.-1940.) 

   Ritere, Anita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba tēma ir – valsts un baznīcas attiecības K. Ulmaņa autoritārās valdības laikā (1934. -1940.g.). Ievadā izvirzīju tēzi, ka šīs attiecības bija diferencētas un balstījās uz valdības selektīvas labvēlības paušanu tās ...
  • Veco ļaužu aprūpes garīgais aspekts 

   Sadovska, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbs veltīts veco ļaužu aprūpes garīgajiem aspektiem. Tā gaitā iepazīstinu ar teologu, psihologu un gerontologu uzskatiem par vecumu un tā īpatnībām, cilvēka izaugsmi, un garīgās aprūpes pamatnostādnēm kā tādām, vēlāk ...
  • Vecticībnieki: 17. gs. krīze Krievijas Pareizticīgajā baznīcā 

   Taivāne, Iļana (Latvijas Universitāte, 2006)
   šīs darbs ir veltīt vecticībnieku kopienas rašanās vēsturei. Tas apskata 17. gs. Krievijas dramatisko notikumu virkni, kas kļuva par fonu baznīcas reformai, kuru gadsimta vidū īstenoja Krievijas patriarhs Nikons un atbalstīja ...
  • Vecticībnieku izglītības tradīcija: Rīgas Vecticībnieku skola (1813-1832) 

   Taivāne, Iļana (Latvijas Universitāte, 2007)
   Rīgas vecticībnieku skola darbojās kā Rīgas Grebenšikova vecticībnieku kopienas struktūrvienība kopā ar nespējnieku patversmi un lūgšanas namu no 1813. līdz 1833. gadam. Tajā izglītojās 110 bērni. Skolā bija apgūstami ...
  • Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs. 

   Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba nosaukums ir “Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs.”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gadsimtā. Tajā tiek ...
  • Vikka Latvijā 

   Šandibina, Jana (Latvijas Universitāte, 2013)
   Dotajā darbā autors apskata Vikkas rašanos teoriju un vēsturi, kā arī tās attīstību. Tiek apskatītas uz doto brīdi arī populārākās Vikkas tradīcijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Vikkai Latvijā. Izvirzot tēzi par to, ka ...