Now showing items 1-1 of 1

    • Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā 

      Ābele, Dana (Latvijas Universitāte, 2006)
      Bakalaura darba nosaukums ir „Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā”. Darba mērķis ir parādīt un arī izanalizēt J.A. Komenska teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba tēze ir „ J. A. Komenska pedagoģiskais ...