Now showing items 1-1 of 1

    • Misionārā darba izpratne žurnālā „Ārmisija” (1928-1940) 

      Ēce, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2019)
      Šī darba mērķis ir pētīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdoto žurnālu „Ārmisija” (1928-1940), lai analizētu, kādu informāciju žurnāls sniedz lasītājiem par misijas darbu un kādi motīvi tiek lietoti, lai motivētu ...