Now showing items 1-2 of 2

  • Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba “Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika” pētījuma problēma ir Nīčes paustie uzskati par budismu. Izvirzu tēzi, ka Nīčes uzskati par budisma koncepcijām bija nepilnīgi un Nīče ir nepareizi interpretējis ...
  • Sapņu nozīme un vieta mūsdienu teoloģijā 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šis bakalaura darbs ir par tēmu, kas teoloģijā ir atstāta samērā bez ievērības, proti, par sapņu nozīmi un vietu mūsdienu teoloģijā. Galvenā darba problēma, kura tiek analizēta, ir, vai Dievs var atklāties cilvēkam sapnī. ...