Now showing items 1-1 of 1

    • Kreacionistu attieksme pret evolūcijas teoriju un zinātni 

      Buša, Santa (Latvijas Universitāte, 2014)
      Bakalaura darba tēma ir „Kreacionistu attieksme pret evolūcijas teoriju un zinātni”. Tēma ir aktuāla, ņemot vērā pastāvošo potenciālo sadursmi starp reliģiju un zinātni. Darba mērķis ir veikt kreacionistu uzskatu apskatu ...