Now showing items 1-1 of 1

    • Lūgšanu krelles kristietības tradīcijā 

      Cīrule, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2019)
      Darbs ir par lūgšanu krellēm kristietības tradīcijā un lūgšanu kreļļu materiālo un garīgo aspektu. Pētījuma mērķis ir izprast to nozīmi lūgšanu praksē dažādās kristīgajās konfesijās. Tika apskatītas lūgšanas, lūgšanu kreļļu ...