Now showing items 1-1 of 1

    • Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu baznīcā Latvijā 

      Pujāte, Irēna (Latvijas Universitāte, 2016)
      Bakalaura darba nosaukums ir „Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu Baznīcā Latvijā”. Ekskomunika tiek apskatīta 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta 20. gadu kontekstā, kas bija vēsturiski ļoti nozīmīgs laikposms Latvijai: ...