Now showing items 1-1 of 1

    • Demiurgs valentīniešu teoloģijā 

      Rēboks, Guntars (Latvijas Universitāte, 2012)
      Darbā tiek apskatīta valentīniešu interpretācija par demiurgu, ņemot vērā arī iepriekšējās demiurga, pasaules radītāja interpretācijas platonismā, hellenizētajā jūdaismā un gnostiskajās mācībās. Darba autors, lai noskaidrotu ...