Now showing items 1-1 of 1

    • Ekumēnisms kristīgās mācības standartā 1.-3. klasei 

      Rudzīte, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
      Šī darba mērķis ir pierādīt, ka kristīgās mācības standarts 1.-3. klasei ir ekumenisks. Pirmā nodaļā tiek skaidrots, kas ir ekumenisms, teoloģiski, sociāli, politiski. Tiek apskatīts kā tas ir attīstījies laika gaitā. ...