Now showing items 1-12 of 12

  • Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un "Jēzus Sīraka" grāmatās 

   Letkovska, Ilona (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums: Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un „Jēzus Sīraka” grāmatās. Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt dažādu antīkā jūdaisma virzienu pārstāvju – Pulcētāja un Jēzus Sīraka ieskatus par prieku. Darba ...
  • Dejas nozīme Vecajā Derībā 

   Jenča, Anete (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba “Dejas nozīme Vecajā Derībā” mērķis ir izpētīt dejas atspoguļojumu Vecajā Derībā, gūstot priekšstatu par dejas praksi Senās Izraēlas sabiedrībā. Mūsdienās arvien trūkst visaptverošas monogrāfijas par šo ...
  • Dieva labā roka Vecajā Derībā 

   Zurģe, Eva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā tiek skatīta Vecā Derība un tajā atrodamā metafora – Dieva labā roka. Tās nozīme joprojām tiek vērtēta pretrunīgi un, kamēr daļa autoru Dieva labo roku skata kā simbolu ar savu, īpašu nozīmi, atsevišķi autori tomēr ...
  • Dievs kā vardarbības iniciators stāstā par Jērikas iekarošanu (Joz 6) 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs risina vardarbības jautājumu Vecajā Derībā. Veicot Jozuas grā-ma¬tas 6. nodaļas ekseģēzi, tiek meklēta atbilde uz jautājumu, vai Dievs bija Jērikas iedzī¬votāju nežēlīgās iznīcināšanas iniciators? Darba ...
  • Izpratne par skūpstu Vecajā Derībā 

   Mediņa, Beāte (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba mērķis ir aprakstīt visus Vecajā Derībā sastopamos skūpstu veidus un tos klasificēt. Šis ir maz pētīts fenomens Vecās Derības pētniecībā, tāpēc darbs ir veltīts skūpsta nozīmes rekonstruēšanai (arī tā teoloģiskajam ...
  • Kumrānas kopienas identitāte: aktuālā diskusija par Kumrānas - esēņu hipotēzi 

   Jansone, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2012)
   1947. gadā atklātie Nāves jūras tīstokļi tiek uzskatīti par ievērojamāko 20. gs. arheoloģisko atklājumu. Tie dod jaunu priekšstatu par Vecās Derības tekstiem un otrā tempļa laika jūdaismu. Tomēr joprojām nav skaidrs - kas ...
  • Laika izpratne vaimanu psalmos 

   Rudzītis-Neimanis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā “Laika izpratne vaimanu psalmos” tiek aplūkots vaimanu psalmu laika leksēmu lietojums, kā arī šajos psalmos sastopamie priekšstati par laiku. Autors vaimanu psalmu analīzi izvērš sekojošā veidā: -kolektīvās vaimanu ...
  • "Mesijas, Jāzepa dēla” jēdziens Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 11:23-26 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs ir veltīts “Mesijas Jāzepa dēla” paplašinātā jēdziena izpētei un skaidrojumam Pāvila 1. vēstules Korintiešiem 11. nodaļā no 23.-26. pantam. Pētījuma objekts ir vēstules Korintiešiem 11. nodaļā minētie Pāvila ...
  • Muļķis Pulcētāja grāmatā 

   Gusmane, Beatrise (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs „Muļķis Pulcētāja grāmatā” pēta termina „muļķis” lietojumu Pulcētāja grāmatā, raksturojot to kā piemēru hellēnisma ideju ietekmei uz tā laika jūdaismu. Darba gaitā tiek apskatītas galvenās grieķu filosofijas ...
  • „Nožņaugtā" aizliegums Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs ir veltīts „nožņaugtā” aizlieguma skaidrojumam Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā. Pētījuma objekts ir apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā minētie aizliegumi, savukārt, priekšmets – ...
  • Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba nosaukums ir „Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā”. Darba tēze ir: Ozīrisa mīts un ar to saistītais apbedīšanas rituāls, imitējot dievu apiešanos ar mirušā Ozīrisa ķermeni, piedāvā pestīšanas iespēju ikvienam ...
  • Sabata eshatoloģiskā dimensija 

   Baltrušaite, Līvija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbs „Sabata eshatoloģiskā dimensija” ir pētījums, kas meklē sabata eshatoloģiskās dimensijas raksturojošus elementus Vecajā Derībā. Šī darba tēze ir: „Vecajā Derībā sabata eshatoloģiskā dimensija atklājas caur ...