Now showing items 1-20 of 33

  • Apgaismības jēdziena izpratne Tibetas budisma dzogčen mācībā 

   Rozentāle, Elīna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Mans mērķis, rakstot šo darbu, bija izpētīt un paskaidrot tik sarežģītu tēmu kā Tibetas budisma dzogčen mācības priekšstati par apgaismību un šīs idejas realizāciju fiziskajā realitātē – varavīksnes ķermeni. Darba tēze: ...
  • Apofātiskais misticisms Tomasa Mertona darbos 

   Cepurītis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbs veltīts 20. gs. kristīgā mistiķa, trapistu mūka Tomasa Mertona teoloģijai, kas skaidri uzrāda apofātiskā misticisma komponentus. Darbā ir aplūkoti kristīgās apofātiskās tradīcijas pamati ar nolūku noskaidrot, cik ...
  • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

   Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...
  • CIGUN Latvijā 

   Šandibins, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Ķīniešu cilvēka spēju un attīstības sistēma Cigun gadu laikā izplatījusies visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Sākotnēji bijis budisma un daoisma reliģisko prakšu sastāvdaļa, Cigun ir pārtapis par ērtu elementu vai līdzekli, ...
  • Daoisma simbolika ķīniešu ainavu glezniecībā Sun dinastijas laikā 

   Šandibina, Jana (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā izklāstīju un noskaidroju, kādā veidā ķīniešu ainavu glezniecībā Sun (960–1279) dinastijas laikā tika izteikti daoisma Visuma kosmoloģijas un kosmogonijas pamatelementi. Mana darba mērķis bija secīgi izklāstīt, ...
  • DĀKINĪ interpretācija tantrismā un feminisma pētnieku darbos Rietumos 

   Rozentāle, Elīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Dākinī interpretācija tantrismā un feminisma pētnieku darbos Rietumos”. Darba autore apskata ḍākinī fenomena saistību ar izpratni par sievišķību un seksualitāti tantriskās reliģiskās prakses un pieredzes ...
  • Dieva koncepcija Senās Ēģiptes reliģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba nosaukums ir „Dieva koncepcija senās Ēģiptes reliģijā”. Darba tēze ir: Senās Ēģiptes reliģijā valdīja monoteisms. Darba mērķis ir noskaidrot ko vairāk par kristietības saknēm – seno ēģiptiešu priekšstatu par Dievu. ...
  • Dievišķā Gaisma un Dievišķā Tumsa pareizticīgajā misticismā 

   Gilba, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētījuma tēma ir Dievišķā gaisma un Dievišķā tumsa pareizticīgajā misticismā. Darba galvenā problemātika ir minēto terminu neskaidrais lietojums mistiskās pieredzes aprakstos pareizticīgās tradīcijas ietvaros. Izmantojot ...
  • Džini islāmā 

   Kilbloks, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā noskaidroju un izklāstīju džinu nozīmi islāmā. Mans mērķis ir vērst uzmanība uz islāma uzskatiem par cilvēku, džinu un Dieva savstarpējām attiecībām, kā arī džinu un cilvēka vietu un lomu uz Zemes. Mana ...
  • Grāmatu kultūra Tibetas budismā 

   Guseinovs, Seimurs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Grāmata ir kaut kas vairāk nekā tikai reliģisko doktrīnu avots, tā drīzāk ir daļa no rituālas prakses, kura iedarbojas uz pieredzi. Tas ir sakrāls objekts jeb relikvija, kurš iemieso sevī Budas prātu un ķermeni materiālā ...
  • Jaunavas Marijas parādīšanās kristīgajos Rietumos: fenomenoloģiskā analīze 

   Sproģe, Līva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbs veltīts divu populāru un Romas katolicismā dedzīgi godātu Dievmātes parādīšanās gadījumu analīzei – darbā tiek apskatīta Bezvainīgās Ieņemšanas Kundzes parādīšanās Lurdā, 19.gs Francijā, kas ir guvusi Romas ...
  • Jēzus lūgšana hesihasmā un mantra tantriskajā hinduismā: salīdzinošā analīze 

   Salna, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbs „Jēzus lūgšana hesihasmā un mantra tantriskajā hinduismā: salīdzinošā analīze” atspoguļo salīdzinājumu starp Jēzus lūgšanu hesihasma tradīcijā un mantru tantriskajā hinduismā. Darba mērķis ir noteikt kopīgos ...
  • Kristīgā meditācija Latvijā 

   Indrāne, Liene (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba autore: Liene Indrāne Bakalaura darba nosaukums: „Kristīgā meditācija Latvijā” Bakalaura darba mērķis: fiksēt kristīgās meditācijas atšķirības no klasiskā kristīgā misticisma, analizējot kristīgās meditācijas ...
  • Kristus tēls radža-jogas mācībā 

   Matisone, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darba nosaukums ir “Jēzus Kristus tēls radža-jogas mācībā”. Šīs zinātniskais pētījums ir veltīts Jēzus tēla izprašanai mūsdienu radža-jogas kontekstā. Darba tēze ir: mūsdienu radža-jogas Jēzus Kristus tēlu izveidoja ...
  • Latviešu mitoloģijas dievība Ūsiņš tautasdziesmās un hinduisma dievība Ušas Rigvedā: salīdzinošā analīze 

   Upīte, Aija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā salīdzināts latviešu mitoloģijas dievības Ūsiņa tēls tautasdziesmās un Rītausmas dievietes Ušas tēls senākajā indiešu rakstu darbā Rigvedā; darba mērķis ir uzrādīt līdzības abos tēlos. Ūsiņš latviešu ...
  • Latvijas evaņģēliskā kristiešu draudze “Kristus Pasaulei” 

   Rutkovskis, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bakalaura darbs ir veltīts Latvijas evaņģēliskās kristiešu draudzes “Kristus Pasaulei” izpētei. Būtībā darbs ir lauka pētījums, kura mērķis bija pierādīt, ka Draudze ir attiecināma uz “Trešā viņa” pentakostāļiem. Pētījuma ...
  • Laulība starptautiskajā Krišnas apziņas biedrībā 

   Čirksta, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2013)
   Savā darbā par tēmu - Laulība Starptautiskajā Krišnas Apziņas Biedrībā, es esmu aprakstījis to, kā Krišnas Apziņas Biedrības locekļi balsta savu laulību nevis uz emocijām un savstarpējo pieķeršanos, bet gan uz pienākumu, ...
  • Lūgšanu krelles kristietības tradīcijā 

   Cīrule, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darbs ir par lūgšanu krellēm kristietības tradīcijā un lūgšanu kreļļu materiālo un garīgo aspektu. Pētījuma mērķis ir izprast to nozīmi lūgšanu praksē dažādās kristīgajās konfesijās. Tika apskatītas lūgšanas, lūgšanu kreļļu ...
  • Mateo Riči misija Ķīnā: kritiskā analīze 

   Guzovs, Rihards (Latvijas Universitāte, 2017)
   Uz šī darba rakstīšanu mani pamudināja liela aizrautība ar ķīniešu kultūru un valodu. Man bija iespēja nodzīvot vienu gadu Ķīnā, pētot valodu, kultūru un vienkārši baudīt tā reģiona skaistumus, līdz ar to es atbraucu ...
  • Mūsdienu latviešu animisma modifikācijas 

   Zēmele, Aldis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Mūsdienās īpaša piesaiste dabas pasaulei vairs nav nepieciešama, jo sakrālā pasaule tiek uztverta savādāk, ne vairs kā iztikas nodrošinātāja. Tomēr cilvēkam emocionāla piesaiste ir saglabājusies. Šī pasaule bieži tiek ...