Now showing items 1-1 of 1

    • Ahl al-kitāb jēdziens islāma teoloģijā 

      Urbāne, Olga (Latvijas Universitāte, 2006)
      Bakalaura darba tēmas „Ahl al-kitāb jēdziens islāma teoloģijā” ietvaros sniegta ahl al-kitāb koncepcijas izpēte, kā arī ahl al-kitāb un islāma kopienas attieksmes un starpreliģiju dialoga norises analīze vēstures skatījumā ...