Now showing items 148-167 of 1027

  • D-diena veterānu atmiņās 

   Andersons, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šī gada 6. jūnijā apritēs tieši septiņdesmit gadu kopš D-dienas, vēsturē lielākās jūras un gaisa desanta operācijas. Tā tika veikta Sabiedroto spēkiem iebrūkot Francijā, lai dotu izšķirošo triecienu un atbrīvotu Eiropu no ...
  • Daiļliteratūras attīstības Latvijā atspoguļojums trimdas presē (1967.-1972.) 

   Jercums, Edgars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba ‘’Daiļliteratūras attīstības Latvijā atspoguļojums trimdas presē (1967.-1972.)’’ mērķis ir pētīt kā trimdas presē vērtēja padomju Latvijas daiļliteratūras attīstības procesus laika periodā no 1967 . – 1972. ...
  • Daniela Deneta intencionālās stratēģijas un to iespējamā kritika. 

   Putniņš, Rūdolfs (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darba „Daniela Deneta intencionālās stratēģijas un to iespējamā kritika” mērķis ir parādīt amerikāņu filosofa Daniela Deneta intencionālo stratēģiju idejas dažādus pielietojuma veidus, pieņēmumus, uz ko tās balstās un arī ...
  • Dannenšterna nama saglabāšanas vēsture 20.gs. otrajā pusē 

   Melderis, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba tēma ir "Dannenšterna nama saglabāšanas vēsture 20.gs otrajā pusē". Dannenšterna nams ir unikāls valsts nozīmes kultūras piemineklis. Neskatoties uz nama vēsturiski nozīmīgo statusu, tā restaurācija un ...
  • Darbaspēka problēma Latvijas lauksaimniecībā 1934. - 1940. gadā 

   Rundzāns, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot lauksaimniecības darbaspēka problēmas attīstību Latvijā 1934.-1940.gadā. Tādēļ analizēta šīs problēmas izcelšanās un valdības īstenotie pasākumi tās novēršanai. Darbs balstīts uz dažādiem ...
  • Datospēļu, kā tehnoloģiska artefakta, analīze mūsdienu fenomenoloģiskās pieejas tehnoloģijai ietvaros. 

   Andrejsons, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šis maģistra darbs ir fenomenoloģiskas ievirzes pētījums, kurā, pirmo reizi akadēmiskajā vidē, tiek veikta padziļināta un plaša datorspēles kā individuāla tehnoloģiska artefakta analīze tehnoloģiju fenomenoloģijas diskursa ...
  • Daugavas un Gaujas baseina lībiešu vēlā dzelzs laikmeta kaklarotas 

   Meistere, Inese (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Daugavas un Gaujas baseina lībiešu vēlā dzelzs laikmeta kaklarotas” mērķis ir izpētīt Daugavas un Gaujas baseina lībiešu kaklarotu sastāvu, noteikt raksturīgākās iezīmes un veidus, iespēju robežās parādīt ...
  • Daugavpils konfesionālā vide 1944.-1964.gadā 

   Miņenkova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kursa darba nosaukums ir „Daugavpils konfesionālā vide 1944.-1964. gadā”, un atbilstoši tam tiek izvirzīts arī darba mērķis – raksturot Daugavpils konfesionālo vidi attiecīgās vēsturiskās situācijas kontekstā. Darba mērķis ...
  • Daugavpils tramvaju satiksmes izveidošanās un darbības sākums (1946-1949) 

   Lazdiņš, Matīss (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs veltīts “Daugavpils tramvaju satiksmes izveidošanai un darbības sākumam (1946-1949)”, tiek pētīta viena no Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas rūpniecības un sabiedriskā transporta iestādēm. Bakalaura ...
  • Dejas estētika: kustība un simbols 

   Jurso, Marija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Deja pavadījusi cilvēku no pašiem vēstures pirmsākumiem un tai ir pieaugošā popularitāte arī mūsdienās: gan ikdienas dzīvē, gan svētkos, gan mākslas jomā. Dejas estētikas uzmanības lokā ir dejas filozofiskā izpratne. Šī ...
  • Dekolonizācija un Rietumvalstis: izgaismojums vēstures literatūrā. 

   Traskovskis, Uģis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbā „Dekolonizācija un Rietumvalstis: izgaismojums vēstures literatūrā” tiek pētīta dekolonizācijas procesa gaita un tā atspoguļojums. Darba hronoloģiskās robežas ir no 1935.gada janvāra līdz 1980.gada aprīlim, ...
  • Dekolonizācijas process Britu impērijā 20.gadsimta 40.-60.gados: Centrālāfrikas Federācijas, Indijas un Nigērijas piemēri 

   Gailišs, Eduards (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba tēma ir “Dekolonizācijas process Britu impērijā 20. gadsimta 40. – 60. gados: Centrālāfrikas Federācijas, Indijas un Nigērijas piemēri.” Darba autors: Eduards Gailišs – Vēstures bakalaura 3. kursa students. ...
  • Demokrātijas attīstība Latīņamerikā 20. gs. otrajā pusē 

   Nazukins, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs veltīts demokrātijas attīstībai Latīņamerikā. Darbā tiek apskatīts demokrātijas jēdziens un tā izpratne Latīņamerikā. Darbā arī analizēta demokrātijas attīstība visietekmīgākajās Latīņamerikās valstīs un ...
  • Dendisms kā vēsturiska parādība jaunajos laikos 

   Kundziņa-Zvejniece, Laila (Latvijas Universitāte, 2008)
   Musdienas, kad pastav politiskas korumpetibas apstakli, klust aktuali jautajumi par faktoriem, kas veido sabiedrisko domu, kas butu balstita uz humanam, nacionalam un progresivam vertibu idejam un kura spetu mazinat šos ...
  • Destaļinizācija un latviešu literatūras attīstība Latvijā (1956–1969) 

   Gēgere, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Destaļinizācija un literatūras attīstība no 1956. – 1969. gadam”. Darba mērķis ir salīdzināt jauno dzejnieku un rakstnieku paustās idejas pretstatā sociālistiskā reālisma kanoniem. Analizēt ...
  • Diadohu varas leģitimācija 323.-281.g.p.m.ē. 

   Āva, Uldis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diadohu varas leģitimācija 323.–281.g.p.m.ē. Āva U., zinātniskais vadītājs dr. hist. Tumans H. Bakalaura darbs, 70 lpp., 1 pielikums, 10 attēli. Latviešu valodā. Darbā pētīti dažādie veidi, kā diadohi, sākot ar Aleksandra ...
  • Dialektisko vingrinājumu funkcija Platona “Parmenidā” 

   Melbārdis, Māris (Latvijas Universitāte, 2016)
   Platona “Parmenids” strukturēts divās daļās. Pirmajā daļā tiek problematizētas eidosu-lietu attiecības. Otrajā daļā tiek piedāvāti dialektiskie vingrinājumi, kuriem jāspēj padarīt Sokratu par kompetentu eidosu teorijas ...
  • Dieva ideja Akvīnas Toma filozofijā. 

   Reiniks, Jānis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šajā darbā tiek aplūkots Dieva idejas jēdziens Svētā Akvīnas Toma filozofijā. Šī darba mērķis ir parādīt, kā Akvīnas Toms aplūko un traktē Dievu savā filozofijā. Lasot šo pētījumu, būs iespējams aplūkot ‘’idejas’’ un ...
  • Digitālā fotogrāfija – R. Barta redzējums 

   Mednis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba nosaukums ir „Digitālā fotogrāfija – R. Barta redzējums.”. Darbs tiek rakstīts ar mērķi, noskaidrot digitālās fotogrāfijas korelāciju ar realitāti. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt dažāda veida manipulācijas ar ...
  • Dinaburgas rezidences jezuītu darbība Inflantijas rekatolizācijas jomā 

   Bogdanoviča, Tatjana (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maistra darbā tiek aplūkota Dinaburgas rezidences jezuītu darbība Inflantijas rekatolizācijas jomā. Darba mērķis ir noteikt jezuītu lomu rekatolizācijas procesā. Jautājums tiek apskatīts Ržečpospolitas konfesionālās politikas ...