Now showing items 657-676 of 1027

  • Nacionālais jautājums Latvijas vēstures skolu mācību grāmatās (1920–1940) 

   Nudiens, Ansis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šajā darbā tiek piedāvāts skatījums uz XX gs. 20./ 30.gados izdotajām Latvijas vēstures skolu mācību grāmatām. Izvērtējot cik liela nozīme šeit pievērsta latviešu un Latvijā dzīvojošo cittautiešu savstarpējām attiecībām ...
  • Nacionālā tūrisma popularizēšana Latvijā XX gs. 30.gados 

   Andrejsone, Liene (Latvijas Universitāte, 2013)
   Tūrisms Latvijā 20. gadsimta sākumā no atpūtas un sporta veida kļuva par tautsaimniecības nozari un ieľēma nozīmīgu lomu latviešu nacionālās pašapziľas veidošanā. Zinātniskā darba mērķis ir apzināt valsts paveikto nacionālā ...
  • Nacionālās neatkarības idejas atspoguļojums 1988. gada latviešu presē 

   Šiliņš, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbā “Nacionālās neatkarības idejas atspoguļojums 1988.gada latviešu presē” tiek pētīta nacionālo ideju izplatība Latvijas publiskajā telpā. Sīkāk analizēti trīs lielākie latviešu valodā iznākošie laikraksti: ...
  • Nacionālās pagrīdes izdevumi Latvijā (1944–1950). 

   Krēķis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbs “Nacionālās pagrīdes izdevumi Latvijā (1944-1950)” ir izstrādāts LU Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedrā. Maģistra darbā aplūkota laikā ...
  • Nacionālo partizānu darbība Ziemeļrietumvidzemē (1944-1952) 

   Ratnieks, Reinis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba „Nacionālo partizānu darbība Ziemeļrietumvidzemē (1944–1952)” mērķis ir izpētīt nacionālo partizānu darbību Ziemeļrietumvidzemē no 1944. līdz 1952. gadam, pievēršot uzmanību apriņķim raksturīgajām nacionālās ...
  • Nacionālo partizānu grupu izveide un darbība Latgalē 1945.gadā: Vladislava Zeimaļa grupas piemērs 

   Ratnieks, Reinis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba „Nacionālo partizānu grupu izveide un darbība Latgalē 1945. gadā: Vladislava Zeimaļa grupas piemērs” mērķis ir izpētīt Vladislava Zeimaļa nacionālo partizānu grupas darbību no tās izveides līdz sagrāvei. Pētījuma ...
  • Nacistiskās Vācijas tanku armijas izveide un attīstība (1933-1939). 

   Saliņš, Edijs (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba tēma ir „Nacistiskās Vācijas tanku armijas izveide un attīstība 1933 – 1939”. Darba mērķis ir, balstoties uz avotiem un literatūru, noskaidrot kā Vācijā tika izveidots tanku karaspēks un šī karaspēka ...
  • Napoleona gvarde. Periodizācijas problēmas 

   Raitums, Sandris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Napoleona gvarde ir unikāls armijas vienību veidojums militārajā vēsturē gan pēc tās atlases kritērijiem, gan devuma kaujas laukā, kā arī dēļ šo vienību uzupurēšanās un bezgalīgās uzticības savam līderim – Napoleonam ...
  • Naudas viltošana Latvijas Republikā 1919.-1922.g. 

   Šelengovs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2019)
   Nav noliedzams, ka naudai ir ļoti liela nozīme un līdz ar to arī saprotams, ka bijuši krāpnieki, kas to vēlējušies izmantot savā labā. Arī Latvijas Republikas teritorijā laika posmā no 1919. gada līdz 1922. ...
  • Nācijas un nacionālisma izpratne modernistu un “ilgā laika” teorētiķu darbos 

   Tamme, Tanita (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā tiek analizēta nāciju un nacionālisma izpratne, salīdzinot modernistu un „ilgā laika” teorētiķu skatījumu par nāciju un nacionālismu veidojošajiem aspektiem. Darba pirmajā nodaļā tiek sniegts ieskats par ...
  • Neatkarības kari „Spāņu Dienvidamerikā no 1809. līdz 1824. gadam: vērtējums historiogrāfijā” 

   Lielauss, Rūdolfs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā „Neatkarības kari Spāņu Dienvidamerikā no 1809. līdz 1824. gadam: vērtējums historiogrāfijā” autors ir atspoguļojis neatkarības karu norisi Spānijas Dienvidamerikā. Darbs balstīts virkni vēsturnieku darbu, ...
  • Negativitātes morfoloģija: Nekas, nē, nihilisms. 

   Kūlis, Māris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbā tiek aplūkota negativitātes morfoloģija, t.i., kā filosofijas vēsturē parādās jautājumu par Nekas, neesamību, noliegumu, „nē” risinājumi un kā tajos atspoguļojas izmaiņas negativitātes izpratnē. Negativitātes morfoloģijā ...
  • Neiesaistītās patības koncepcijas kritika Alasdēra Makintaira filosofijā 

   Caune, Helmuts (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šajā maģistra darbā tiek pētīta un analizēta neiesaistītās patības koncepcijas kritika, kuru savā filosofijā attīsta mūsdienu filosofs Alasdērs Makintairs. Darba pirmā nodaļa ir veltīta, lai izskaidrotu neiesaistītās patības ...
  • Neolīta plastika Latvijas teritorijā 

   Krišane, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba „Neolīta plastika Latvijas teritorijā” mērķis ir, analizējot Latvijas teritorijā atrastos plastiskās mākslas paraugus, to atrašanas vietu un kontekstu, noteikt plastikas funkcionālo nozīmi un pielietojumu ...
  • Nereduktīvā materiālisma aizstāvība: U. T. Pleisa un Dž. R. Serla filozofijas salīdzinājums 

   Laviņš, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbs ir kritisks U. T. Pleisa (U. T. Place) un Dž. R. Serla (Dž. R. Searle) psihes filozofijas teoriju izvērtējums un salīdzinājums. Abi filozofi mēģina rast psihes-ķermeņa problēmai tādu risinājumu, kas iekļautos ...
  • Neredzīgo izglītošanas biedrības izveidošana un attīstība Vidzemē un Kurzemē (1877–1933) 

   Hofmanis, Ilgvars (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs veltīts Neredzīgo un Vājredzīgo Izglītošanas biedrības izveidei un attīstībai Vidzemē un Kurzemē [1877. – 1933. gadā]. Aplūkojamā biedrība bija pirmā organizācija, kura Latvijas teritorijā rūpējas par cilvēku ar ...
  • Nikolā Abanjāno pozitīvais eksistenciālisms 

   Sprudzāne, Kate (Latvijas Universitāte, 2010)
   Pozitīvais eksistenciālisms ir nozīmīgs 20. gadsimta filosofijas pieteikums, kas Latvijā ir aizmirsts pilnībā. Eksistenciālisma, tāpat kā eksistences filosofijas, nozīme nav pārvērtējama: tas ir ietekmējis 20. gadsimta ...
  • Nīčes ideju atbalsis A. Niedras un J. Poruka daiļradē 

   Ģērmane, Agne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Andrievs Niedra (1871.-1942.) – teologs, rakstnieks, dzejnieks, politisks darbinieks. Viņa cilvēka ideāls iemieso Nīčes pārcilvēka ideju. Nīčes filozofija un paustie uzskati ietekmējuši Niedras garīgo pasauli un viņa ...
  • Nīčes izaicinājums kristietībai: Dieva un nāves teoloģija. 

   Prikule, Gunita (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Dieva nāves idejas veidošanos Frīdriha Nīčes filozofijā. Kā arī censties rast atbildes, kas un kādā mērā ir ietekmējis šādu ateistisko nostāju. Risinājums tika meklēts un analizēts gan ...
  • Nīčes mūzikas filozofija 

   Tilta, Evelīna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā „Nīčes mūzikas filozofija” tiek aplūkota Frīdriha Vilhelma Nīčes pievēršanās mūzikai un estētikai un to lomai viņa dzīvē un filozofijā. Tāpēc bakalaura darba pētnieciskā problemātika ir saistīta ne tikai ...