Now showing items 1-1 of 1

    • Alifātisko ēteru sintēze skābajos jonu šķidrumos 

      Eglīte, Ance (Latvijas Universitāte, 2015)
      Alifātisko ēteru sintēze skābajos jonu šķidrumos. Eglīte A., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., asoc. prof. Prikšāne A. Bakalaura darbs, 51 lappuses, 5 attēli, 8 tabulas, 32 literatūras avoti, 9 pielikumi. Latviešu valodā. ...