Now showing items 1-1 of 1

    • 3,5-Diaizvietotu-4-fenil-2-pirolidonu un to strukturālo analogu sintēze 

      Baškevičs, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2017)
      5-Alkil-4-fenil-3-metilēn-2-pirolidonu un to strukturālo analogu sintēze. Baškevičs V., Darba vadītājs: Dr. ķīm. Maksims Vorona. Maģistra darbs. 102 lappuses, 18 attēli, 30 pielikumi, 32 literatūras avoti. Latviešu valodā. ...