Now showing items 1-1 of 1

    • Uguņošanas laikā radušos aerosolu daļiņu sastāva analīze 

      Pluce, Alise (Latvijas Universitāte, 2019)
      Literatūras apskatā apkopota informācija par aerosoliem un to pētīšanas metodēm, salūta epizožu laikā radīto gaisa piesārņojuma ietekmi gan cilvēka organismam, gan klimatam un iekārtām, kuras izmanto paraugu ņemšanā un ...