Now showing items 1-1 of 1

    • Trīsaizvietoti oksazoli kā vienkāršoti Diazonamīda A analogi 

      Narvaišs, Nauris (Latvijas Universitāte, 2019)
      Trīsaizvietoti oksazoli kā vienkāršoti Diazonamīda A analogi. Narvaišs N., zinātniskie vadītāji: Mg. Chem. M. Kazak, Dr. chem. I. Kļimenkovs. Bakalaura darbs, 47 lappuses, 35 attēli, 5 tabulas, 25 literatūras avoti. ...