Now showing items 1-1 of 1

    • Hirālu piridīna rindas organokatalizatoru izstrāde 

      Klūga, Rihards (Latvijas Universitāte, 2016)
      Maģistra darba ietvaros ir izstrādāts hirāls para-metoksipiridīna organokatalizators, kas tika izmantots asimetriskai Steglich pārgrupēšanās reakcijai.