Now showing items 1-1 of 1

    • Būtiskie darba vides riska faktori kokskaidu granulu ražošanas nozarē 

      Putniņš, Edijs (Latvijas Universitāte, 2015)
      „Būtiskie darba vides riska faktori kokskaidu granulu ražošanas nozarē”. Darba autors: Edijs Putniņš. Darba zinātniskā vadītāja: LU asociētā profesore, Dr.med. Ženija Roja. Darbs izklāstīts uz 74 lpp., ietver 19 attēlus, ...