Show simple item record

dc.contributor.advisorBite, Ieva
dc.contributor.authorGrimza, Džeina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2023-09-06T01:03:07Z
dc.date.available2023-09-06T01:03:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other96196
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64159
dc.description.abstractPētījuma mērķis ir noskaidrot savstarpējās saistības starp piesaistes dimensijām emocionāli tuvās attiecībās, uztverto izsalkumu un emocionālo ēšanu, kā arī pārbaudīt vai uztvertais izsalkums ir mediators starp kādu no piesaistes dimensijām emocionāli tuvās attiecībās un emocionālo ēšanu. Pētījumā piedalījās 191 respondents, no kuriem 166 ir precējušies vai attiecībās vismaz pusgadu un 25 nav attiecībās. Izmantojot šķērsgriezuma pētījuma dizainu, respondenti aizpildīja pašnovērtējuma anketas par pieredzi emocionāli tuvās attiecības, emocionālo ēšanu un uztverto izsalkumu. Korelācijas analīze starp mainīgajiem atklāja, ka uztvertais izsalkums un emocionālā ēšana ir saistīta tikai ar piesaistes emocionāli tuvās attiecībās ‘trauksmes’ dimensiju. Mediācijas analīzes rezultāti apstiprināja, ka uztvertais izsalkums statistiski nozīmīgi mediē attiecības starp piesaistes emocionāli tuvās attiecībās ‘trauksmes’ dimensiju un emocionālo ēšanu. Šie rezultāti norāda, ka indivīdiem, kuriem piesaistes emocionāli tuvās attiecībās ‘trauksmes’ dimensijas rādītāji ir augstāki, ir lielāka iespēja iesaistīties emocionālas ēšanas uzvedībā, kuru pastarpina paaugstināti uztvertā izsalkuma rādītāji.
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the relationship between attachment dimensions in emotionally close relationships, perceived hunger and emotional eating, and to examine whether perceived hunger mediates the relationship between anxious and avoidant attachment dimensions and emotional eating. 191 respondents participated in the study, of whom 166 were married or in a relationship for at least six months and 25 were single. Using a cross-sectional study design, respondents completed self-assessment questionnaires on experiences in emotionally close relationships, emotional eating, and perceived hunger. Correlation analysis between the variables revealed that perceived hunger and emotional eating were related only to the attachment anxiety dimension. The results of the mediation analysis confirmed that perceived hunger statistically significantly mediates the relationship between the attachment anxiety dimension and emotional eating. These results indicate that individuals who score higher on attachment anxiety dimension are more likely to engage in emotional eating behaviour through heightened perception of perceived hunger.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectpiesaiste
dc.subjectemociju regulācija
dc.subjectemocionālā ēšana
dc.subjectuztvertais izsalkums
dc.titleEmocionālās ēšanas, piesaistes tuvās attiecībās un uztvertā izsalkuma sakarības
dc.title.alternativeRelationship between emotional eating, attachment in close relationships and perceived hunger
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record