Show simple item record

dc.contributor.advisorRaiska, Dita
dc.contributor.authorMaņiševa, Jūlija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2023-09-06T01:04:58Z
dc.date.available2023-09-06T01:04:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other95556
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64575
dc.description.abstractBakalaura darba tēma: aizcietējumu problēma pirmskolas vecuma bērniem. Darba mērķis noskaidrot aizcietējumu biežumu pirmsskolas vecuma bērnu vidū, kā arī novērtēt bērnu vecāku zināšanas par aicietējumu. Pētījumā tika veikta literatūras analīze par pētāmo tēmu. Bakalaura darba izstrādei izmantota kvantitatīva pētniecības metode – anketēšana. Mērķa un hipotēzes apstiprināšanai tika aptaujāti 100 pirmsskolas vecuma bērnu no 4 – 6 gadi vecāki. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem izveidoti secinājumi. Pētījuma gaitā autores izvirzītā hipotēze apstiprinājās, daudzi no pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem saskaras ar aizcietējumu, bet zināšanu par to cēloņiem un profilaksi nav pietiekošas. Darba autore secina, ka vecāku zināšanas par aizcietējumu ir teicamas, bet par to rašanās iemesliem un profilaktiskajiem pasākumiem nepilnīgas.
dc.description.abstractTopic of the bachelor's thesis: the problem of constipation in preschool children. The aim of the work is to find out the frequency of constipation among preschool children, as well as to assess the knowledge of parents of children about constipation. In the study, an analysis of the literature on the researched topic was carried out. A quantitative research method - questionnaire - was used for the development of the bachelor thesis. To confirm the goal and hypothesis, 100 preschool children aged 4-6 years and older were surveyed. Based on the obtained results, conclusions are made. In the course of the research, the author's hypothesis was confirmed, many of the parents of preschool children face constipation, but the knowledge about its causes and prevention is insufficient. The author of the paper concludes that parents' knowledge about constipation is excellent, but about its causes and preventive measures is incomplete.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectmāsa
dc.subjectaizcietējums
dc.subjectpirmsskolas
dc.subjectbērni
dc.subjectveslības
dc.titleAizcietējumu problēma pirmskolas vecuma bērniem
dc.title.alternativeThe problem of constipation in preschool children
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record