Recent Submissions

  • Kultūras identitātes dimensijas 

    Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Zirnīte, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
    Rakstu krājums „Kultūras identitātes dimensijas” veltīts intelektuālās domas vēsturei Latvijā. Krājumā ietverto rakstu autori aplūko kādreiz būtiskas, taču šodien mūsu vēsturiskajā atmiņā jau piemirstas norises kultūras ...