Kopš pirmā ANO globālā ziņojuma par tautas attīstību (Human Development Report) publicēšanas 1990. gadā jēdziens „tautas attīstība” (human development) tiek plaši izmantots mediju, NVO un politiķu starpā. Tautas attīstība ir komplekss jēdziens, mērāma ne tikai ekonomiskiem rādītājiem, bet arī citās cilvēka dzīves jomās, piemēram, veselībā, izglītībā, drošības izjūtā. Kopš 2005. gada Pārskatu veidošanu ir pārņēmis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām. Pārskati domāti plašam lasītāju lokam – studentiem, žurnālistiem, pašvaldību darbiniekiem, politikas veidotājiem, visiem, kam rūp cilvēka labklājība un Latvijas attīstība.

Recent Submissions