Show simple item record

dc.contributor.advisorLokmane, Ilzeen_US
dc.contributor.authorLaizāne, Ingaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T12:54:05Z
dc.date.available2015-03-23T12:54:05Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other39923en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9517
dc.description.abstractMaģistra darbā „Implicītā satura izpausme publicistikā” ir aplūkoti četri izplatītākie implicītā satura veidi – eifēmismi, disfēmismi, presupozīcijas un implikācijas – dažādos plašsaziņas līdzekļos, akcentējot politikas valodu. Šim nolūkam tika pētīti laikraksti, žurnāli, interneta lappuses, televīzijas un radio pārraides, tādējādi tika fiksēti eifēmismu, disfēmismu, presupozīciju un implikāciju piemēri. Pētījums par implicītā satura veidiem tika veikts tādēļ, ka tā ir diezgan maz pētīta tēma, kas ļoti izplatīta ir politikas valodā. Aizvien biežāk politikas valodā sāk izmantot netiešos ietekmēšanas līdzekļus, jo tiešie ietekmēšanas līdzekļi ir kļuvuši mazāk efektīvi. Darbam ir septiņas nodaļas. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta plašsaziņas līdzekļu valoda, balstoties uz Jāņa Sila, Diānas Pavlovskas u.c. autoru atzinumiem, kā arī autores novērojumiem, strādājot plašsaziņas līdzekļu sfērā. Otrajā nodaļā ir aprakstīta politikas valoda, kurā izmantotas krievu autora A. P. Čudinova atziņas. Trešajā nodaļā ir paskaidrots, kas ir implicītais saturs. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīti eifēmismi, savukārt piektajā – disfēmismi. Pētījumus par eifēmismiem un disfēmismiem totalitāro režīmu laikā ir veicis Andrejs Veisbergs un Viktors Klemperers. Sestajā nodaļā ir aprakstītas presupozīcijas, savukārt septītajā – implikācijas. Tās ir pētījuši Ilze Plaude, Džordžs Jūls, Stīvens Levinsons, Jānis Rozenbergs u.c. Atslēgvārdi: - politikas valoda; - implicīts saturs; - eifēmismi; - disfēmismi; - presupozīcijas; - implikācijas; - ietekmēšana.en_US
dc.description.abstractThe Master`s Thesis “The Expression of Implicit Content in Mass Media” is a study of 4 most widespread types of implicit contents – euphemisms, dysphemisms, presuppositions and implications in different mass media, emphasizing the political “language”. For this purpose, newspapers, magazines, Internet sites, TV and radio programmes were studied, in this way recording the examples of euphemisms, dysphemisms, presuppositions and implications. The research on these types of implicit contents was carried out, since so far considerably little research has been devoted to this subject, which is a very widespread issue in the political language. Indirect influence techniques are used more and more in the political language because the direct influence techniques have become less effective. The Thesis consists of 7 chapters. Chapter I is a description of mass media language; in Chapter II the political language is described on the basis of author’s observations, which were obtained during work in the mass media sphere. In Chapter III the meaning of implicit contents is explained. In Chapter IV euphemisms are described, in Chapter V – dysphemisms, but Chapter V is devoted to a study of presuppositions and Chapter VII – of implications. In this Thesis the author has used theoretical materials of Jānis Sils, Diāna Pavlovska, Anatolijs Čudinovs, Andrejs Veisbergs, Victor Klemperer, George Yule, Stephen Levinson, Ilze Plaude and other authors. Keywords: - political language; - implicit contents; - euphemisms; - dysphemisms; - presuppositions; - implications; - influence.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.titleImplicītā satura izpausme publicistikāen_US
dc.title.alternativeThe Expression of Implicit Content in Mass Mediaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record