Now showing items 1-3 of 2

    Vadība un administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (2)
    Vadībzinātne (2)
    Vadībzinātne [Izglītības vadības virziens] (2)