E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Edgars Siliņš: biobibliogrāfija 

  Taure, Lidija; Štāle, Gunita (Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1997)
  Bibliogrāfijā secīgi sakārtoti bibliogrāfiskie apraksti E. Siliņa publicētajiem darbiem, autorapliecībām, vadītajām disertācijām, populārzinātniskajiem darbiem, rakstiem enciklopēdijās, publicistikai, rediģētajiem darbiem, ...
 • Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījuma poētika 

  Bērziņa-Reinsone, Sanita (Latvijas Universitāte, 2012)
  Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījumu poētika Promocijas darbs ir veltīts stāstiem un sarunām par apmaldīšanos mūsdienu latviešu sabiedrībā. Tā galvenais mērķis ir atklāt, ko un kā mūsdienu cilvēks ...
 • Kognitīvā poētika latviešu dainās par ābeli: no formulas uz zīmi 

  Vācere, Laila (Latvijas Universitāte, 2012)
  Mūsdienas folkloras tekstu publicēejumu pētījumos vērojama tendence analizēt tekstu mijiedarbībā ar adresātu, parādot, ka apziņa veidojas valodiski un poētiski izprastā pasaules ainā. Autores pētījuma zinātniskā novitāte ...
 • Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū. 

  Kadakovska, Agnese (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas ...
 • Interneta veikala "220.lv" mārketinga komunikācijas analīze. 

  Kolendo, Vendija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma “Interneta veikala “220.LV” mārketinga komunikācijas analīze”. Mārketinga komunikācija norit dažādos veidos. Viena no biznesa panākumu atslēgām ir kvalitatīvas ārējas komunikācijas veidošana. Veidojot ...

View more