E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Rīgas baptistu draudžu jauniešu viedoklis par ģimeni un dzimumu lomām 

  Prūse, Glorija Elizabete (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba temats ir “Rīgas baptistu draudžu jauniešu viedoklis par ģimeni un dzimumu lomām”. Darba mērķis ir noskaidrot Rīgas baptistu draudžu jauniešu viedokli par ģimeni un dzimumu lomām. Lai sasniegtu darba mērķi, ...
 • Pašnāvību atspoguļojums un atbildīga ziņošana par tām Latvijas interneta ziņu portālos 

  Deičmanis-Bulavs, Artis (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darbā analizēts pašnāvību atspoguļojums un atbildīga ziņošana par pašnāvībām Latvijas interneta ziņu portālos “delfi.lv”, “tvnet.lv”, “jauns.lv”, “lsm.lv” un “la.lv” laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam. ...
 • Līdzestība pacienta un ģimenes ārsta attiecībās 

  Leimane, Elīna (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba nosaukums ir “Līdzestība pacienta un ģimenes ārsta attiecībās”. Bakalaura darba veiktā pētījuma mērķis bija izpētīt, kā veidojas līdzestība ģimenes ārsta un praksē reģistrēto pacientu attiecībās. Teorētisko ...
 • Motivācija iesaistīties brīvprātīgajā darbā Ukrainas kara situācijā 

  Knēta, Līva (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba tēma ir par motivāciju iesaistīties brīvprātīgo darbā Ukrainas kara situācijā. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir iedzīvotāju motivācija iesaistīties un turpināt brīvprātīgo darbu sniedzot atbalstu ...
 • Sociālais dialogs izglītības nozarē: LIZDA gadījuma izpēte 

  Kindzule, Adrija (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba autore ir veikusi arodbiedrības LIZDA gadījuma izpēti. Darba mērķis ir noskaidrot, kā LIZDA veido sociālo dialogu izglītības nozarē. Pētījumā ir izmantota aģentu tīkla teorija, kā arī skaidroti jēdzieni – ...

View more