Now showing items 3117-3136 of 34639

  • B. Ņūmenas teorijas pielietojums koronāro pacientu aprūpē 

   Ivanova, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba tēma – B. Ņūmanes teorijas pielietojums koronāro pacientu aprūpē. Tēmas aktualitāti nosaka sirds un asinsvadu saslimšanu izplatība visā pasaulē – tās ieņem vadošo lomu pārējo slimību vidū un ir biežākais ...
  • B1 līmeņa rakstiskās angļu valodas apguvēju kļūdu analīze 

   Mališeva, Agate (Latvijas Universitāte, 2016)
   Valodas apguve ir sarežģīts, ilgstošs mācību process. Agrīnā bērnībā valodas apguve nāk dabiski, bērnam tiekot pakļautam valodas situācijām. Ir ticis pierādīts, ka spēja mācīties jaunu valodu bez apzinātas piepūles samazinās, ...
  • B2B elektroniskās komercijas potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā 

   Ķigule, Monta (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbs „B2B elektroniskās komercijas potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā” mērķis ir sniegt lasītājiem priekšstatu par e-komerciju priekšrocībām uzņēmējdarbībā, un kāds ir uzņēmumu skatījums uz B2B attīstību ...
  • B2B mārketinga komunikācija sociālajos medijos: biznesa inkubatora Creative Andrejsala facebook.com komunikācijas piemēra analīze 

   Šverna, Elīna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „B2B mārketinga komunikācija sociālajos medijos: biznesa inkubatora Creative Andrejsala facebook.com komunikācijas piemēra analīze” mērķis ir analizēt Creative Andrejsala B2B komunikāciju sociālajā tīklā ...
  • Ba Dziņa romāns „Ģimene” un viņa Ķīnas „Lielās ģimenes” iekārtas kritika 

   Musina, Žanna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs „Ba Dzjiņa romāns „Ģimene” un viņa Ķīnas „lielās ģimenes” iekārtas kritika” ir veltīts moderna Ķīnas rakstnieka Ba Dzjiņa romāna „Ģimene” analīzei, ar mērķi noskaidrot kādas Ķīnas tradicionālās „lielās ...
  • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

   Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...
  • Babas Jagas un Kaščeja tēli mūsdienu literārajās pasakās. 

   Krastiņa, Linda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbs ir veltīts Babas Jagas un Kaščeja tēlu un to atveidojuma specifikas izpētei mūsdienu literārajās pasakās. (Par pētījuma materiālu kalpojuši A.Aliverdijeva, A.Gravicka, M.Višņeveckas, A.Beļaņina, O.Gromiko, A.Rudazova, ...
  • Babesia sugu molekulārģenētiskā izpēte suņu asins un ērču paraugos Latvijā 

   Namiņa, Agne (Latvijas Universitāte, 2017)
   Babēzija ir vienšūnu eikariotisks organisms, kurš parazitē mugurkaulnieku eritrocītos, izraisot infekcijas slimību- babeziozi. To izplatība ir tieši saistīta ar tā vektora izplatību, kas, galvenokārt, ir cietās ērces. Darba ...
  • Babītes pagasta ilgtspējīgas attīstības novērtējums 

   Rasmanis, Armands (Latvijas Universitāte, 2011)
   Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa dokumenti ir vērsti uz vienmērīgu un labi sabalansētu teritoriālu attīstību. Viena no galvenajām struktūrvienībām, kas nodrošina šo teritoriālo attīstību, ir pagasta pašvaldība - ...
  • Babītes, Mārupes un Olaines novados sastopamo dārzbēgļu un invazīvo sugu raksturojums un izplatība 

   Plotņikova, Iluta (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā tiek aplūkota dārzbēgļu un invazīvo augu sugu izplatība Babītes, Mārupes un Olaines novadu teritorijās. Dārzbēgļi un invazīvās augu sugas ir aktuāla problēma gan Latvijā, gan visā Eiropā, to raksturošanai ...
  • Bagātības nevienlīdzīgā sadale pasaulē. Taksācija pārdales ģenēzē un nākotnes perspektīvas 

   Feldberga, Evita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Diplomdarbā ar nosaukumu "Bagātības nevienlīdzīgā sadale pasaulē. Taksācija pārdales ģenēzē un nākotnes perspektīvas" ir atspoguļota globāli aktuāla problēma – bagātības koncentrācija. Par bagātību šī darba ietvaros tiek ...
  • Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums 

   Degiļeviča, Karīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to ...
  • Bagātīgo interneta lietotņu platformu attīstības tendences 

   Slonimskis, Marks (Latvijas Universitāte, 2015)
   Mūsdienās pastāv liels klāsts pieejamu tehnoloģiju, lai izveidotu dinamisku un kvalitatīvu saskarni tīmekļa vietnē. Nolemjot izstrādāt tādu vietni un realizēt savas vajadzības, izstrādātāji saskaras ar problēmu, izvēloties ...
  • Bagātīgu tīmekļa lietojumu izstrādes analīze 

   Šakeļs, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba mērķis ir dot lasītājam ieskatu par bagātīgiem tīmekļa lietojumiem, kas tie ir un kāpēc tie radās, to galvenās atšķirības no citiem tīmekļa lietojumiem, un mazliet iepazīstināt lasītāju ar mūsdienās ...
  • Bagāžnieka izpārdošana: pārdevēju un pircēju mijiedarbība legāli minimāli regulētā vidē 

   Zandersone, Elīna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbs „Bagāžnieka izpārdošana: pārdevēju un pircēju mijiedarbība legāli minimāli regulētā vidē” ir pētījums par kaulēšanās procesu bagāžnieka izpārdošanā Taplovas pilsētā Lielbritānijā. Pētījuma mērķis ir izpētīt ...
  • Bagolini testa atrade atkarībā no izmantojamā gaismas avota 

   Briede, Dace (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, datorsalikumā uz 44 lapām. Tas satur 22 attēlus, 2 tabulas, 34 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noskaidrot, vai Bagolini testa atrade ir atkarīga no izmantotā ...
  • Baha ziedu monopreparātu aprite 2015.-2016. gadā SIA Homeopātija "Homeopātiskajā aptiekā" Lāčplēša ielā 7 

   Voļska, Jana (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot visbiežāk sastopamās postošās jeb negatīvās emocijas, kuras ar Baha ziedu līdzekļiem vēlas mazināt Homeopātiskās aptiekas klienti. Baha ziedu terapiju atklāja angļu ārsts E. Bahs. Tās ...
  • Baihua lietojums Lu Sjuņ darbā „A Q patiesā biogrāfija” 

   Milasēviča, Vendija (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba „Baihua lietojums Lu Sjuņ darbā „A Q patiesā biogrāfija”” mērķis ir baihua, kā modernās ķīniešu literatūras sastāvdaļas un medija starp tautu un literatūru, izpratne Lu Sjuņ darbu vispārīgā un „A Q patiesās ...
  • Baikots kā politiskās rīcības līdzeklis 

   Razgale, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba „Baikots kā politiskās rīcības līdzeklis” mērķis ir izpētīt baikota kā politiskās rīcības līdzekļa iespējas un ierobežojumus patērētājiem. Darbā tiek apskatīta sociālā kapitāla nozīme patērētājiem, patēriņa ...
  • Bailes saistībā ar grūtniecību un dzemdībām 

   Asarīte, Vita (Latvijas Universitāte, 2008)
   Sievietes var piedzīvot dažādas bailes saistībā ar grūtniecību un dzemdībām. Šī pētījuma mērķis bija aprakstīt baiļu izpausmes, identificēt cēloņus un noskaidrot aprūpes personāla nozīmi šo baiļu mazināšanā. Pētījumā ...