Now showing items 33397-33416 of 34639

  • Y hromosomas ģenētisko variāciju salīdzinājums baltu un austrumslāvu populācijās 

   Eihentāle, Alma (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbs ir veltīts austrumslāvu populāciju Y hromosomas ģenētiskās struktūras īpatnību noteikšanai un iegūto rezultātu salīdzinājumam ar baltu un ziemeļaustrumu Eiropas populācijām. Pētījuma ietvaros tika noteikta ...
  • Y paaudze ─ mārketinga konstrukts un mērķis 

   Ezerlīcis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums: „Y paaudze – mārketinga konstrukts un mērķis”. Darbā apskatītā komunikācijas problēma ir situācija, kad šķietami milzīgajā piedāvājumā cilvēkiem paliek maz brīvas izvēles iespējas savos pirkšanas ...
  • Yeast-derived virus-like particles as components of novel vaccine prototypes 

   Freivalds, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Vīrusiem līdzīgās daļiņas (VLPs), tiek izmantotas gan fundamentālajā, gan pielietojamā zinātnē, bet galvenokārt jaunu vakcīnu izveidē. Šajā darbā raugu ekspresijas sistēma tika pielāgota (i) RNS bakteriofāgu VLP un (ii) ...
  • YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā 

   Krūma, Līga (Latvijas Universitāte, 2014)
   Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta ...
  • YouTube kā vietne produktu virzīšanai starptautiskajā tirgū 

   Siņicina, Renata (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba tēma ir „YouTube kā vietne produktu virzīšanai starptautiskajā tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz iegūto un apkopoto informāciju par to, kā YouTube vietne var sekmēt produktu virzīšanu ...
  • Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu. 

   Riekstiņa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba tēma ir „ Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu’’. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorijās sniegtajām atziņām par darba motivāciju un ...
  • Z/s "Aveņi" finanšu analīze un ekonomiskās situācijas novērtējums 

   Borinta, Ilga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Diplomdarba tēma ir „Z/s „Aveņi” finanšu analīze un ekonomiskās situācijas novērtējums”. Tā mērķis ir izvērtēt z/s „Aveņi” finansiālo darbību un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no trijām ...
  • Z/S "Briežkalni" saimnieciskās darbības attīstība 

   Ciematniece, Ilze (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darba tēma ir „„Z/S „Briežkalni” saimnieciskās darbības attīstība”. Maģistra darba mērķis ir veikt Z/S „Briežkalni” saimnieciskās darbības analīzi un, pamatojoties uz analīzes rezultātiem, sniegt priekšlikumus ...
  • Z/S "Brīvnieki" darbības analīze un stratēģisko attīstības iespēju izvērtējums 

   Rūdulis, Aigars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba temats ir ”Z/S "Brīvnieki” darbības analīze un stratēģisko attīstības iespēju izvērtējums”. Bakalaura darba autors ir Aigars Rūdulis, zinātniskais vadītājs - LU kanclers Gundars Bērziņš. Bakalaura darba ...
  • Z/s "Kristinki" finanšu analīze 

   Zelenivska, Ludmila (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba tēma ir Z/S „Kristinki” finansiālā stāvokļa analīze. Šī tēma ir aktuāla, jo jebkura uzņēmuma veiksmīgas saimnieciskās darbības priekšnosacījums ir pilnīga, savlaicīga un dziļa finansiāla rakstura informācijas ...
  • Z/s "Lukstiņmājas" darbības pilnveidošanas virzieni 

   Ķipure, Linda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba tēma ir Z/s „Lukstiņmājas” darbības pilnveidošanas virzieni. Darba saturu veido trīs nodaļas, nobeigumā no darba izrietošie secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir apkopoti un analizēti dati ...
  • Z/S "Mondas" bioloģiskās saimniecības iekšējās un ārējās vides analīze un attīstības perspektīvas 

   Makars, Aigars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi pētīt tā iekšējo un ārējo vidi, reaģēt uz atklātajiem trūkumiem un veikt uzlabojumus tā saimnieciskajā darbībā. Bakalaura darba mērķis ir veikt ...
  • Z/S "STĀRĶI"mārketinga vides analīze un pasākumu plāna izstrāde 

   Prancāns, Juris (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pamatojoties uz Susāju pagasta zemnieku saimniecības "STĀRĶI"mārketinga vides analīzi, izstrādāt mārketinga plānu turpmākās darbības mārketinga jomā optimizēšanai. Pētījuma mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: - Noskaidrot ...
  • Z/S "Stouberovas ozoli" darbības pilnveidošanas virzieni 

   Dekšņa, Arturs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Zemnieku saimniecības „Stouberovas ozoli” darbības pilnveidošanas virzieni” mērķis ir analizēt Z/S „Stouberovas ozoli” darbību un izstrādāt tās attīstības stratēģijas galvenos virzienus. Darba mērķa ...
  • Z/S „Senči” attīstības iespēju izvērtējums 

   Salmiņa, Sanita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Sanitas Salmiņas diplomdarba tēma ir „Z/S „Senči” attīstības iespēju izvērtējums”. Diplomdarba mērķis: ZS „Senči” attīstības iespēju izvērtējums. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, tiek veikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt ...
  • ZA Vidzemes reģionālā identitāte Latvijas – Igaunijas pierobežā 

   Harja, Elīna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba „Ziemeļaustrumu Vidzemes reģionālā identitāte Latvijas – Igaunijas pierobežā” aktualitāte saistās ar mūsdienu globalizācijas procesiem. Mainoties ekonomiskajām un sabiedriskajām attiecībām pasaulē, paplašinoties ...
  • Zabbix iOS lietotne 

   Skudra, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt lietotni, kas nodrošinātu ātru informācijas iegūšanu par esošajām monitorēto ierīču problēmām, izmantojot sistēmu Zabbix. Darba gaitā tika apgūta programmēšanas valoda Objective-C ...
  • Zabbix mobilā lietojumprogramma 

   Viļumsons, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā “Zabbix mobilā lietojumprogramma” tika iepazītas vairākas Android mobilo lietotņu versijas, kas ir paredzētas Zabbix serverim. Šajā darbā tika papildināta jau iesākta pašveidota mobilā lietojuma programmatūra, ...
  • Zabbix mobilā lietotne Android vidē 

   Viļumsons, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darbā „Zabbix mobilā lietotne Android vidē ” tika izstrādāta lietojumprogramma „Zabbix mobile interface”. Mobilā lietotne lietotājam ļauj veikt vienumu, trigeru un grafiku apskati tiem resursdatoriem, kurus ...
  • Zabbix servera monitoringa rīka konfigurēšana un aplikāciju monitoringa mehānisma izveidošana 

   Syundyukov, Emil (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kvalifikācijas darbs apraksta serveru un lietojumprogrammu pārraudzības mehānisma izveidošanas procesu, izmantojot gatavus rīkus: EIS, JAMon un Zabbix. Darba gaitā tika izstrādāta testa tīmekļa lietojumprogramma, kurai ...