Now showing items 33402-33421 of 34639

  • Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu. 

   Riekstiņa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba tēma ir „ Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu’’. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorijās sniegtajām atziņām par darba motivāciju un ...
  • Z/s "Aveņi" finanšu analīze un ekonomiskās situācijas novērtējums 

   Borinta, Ilga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Diplomdarba tēma ir „Z/s „Aveņi” finanšu analīze un ekonomiskās situācijas novērtējums”. Tā mērķis ir izvērtēt z/s „Aveņi” finansiālo darbību un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no trijām ...
  • Z/S "Briežkalni" saimnieciskās darbības attīstība 

   Ciematniece, Ilze (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darba tēma ir „„Z/S „Briežkalni” saimnieciskās darbības attīstība”. Maģistra darba mērķis ir veikt Z/S „Briežkalni” saimnieciskās darbības analīzi un, pamatojoties uz analīzes rezultātiem, sniegt priekšlikumus ...
  • Z/S "Brīvnieki" darbības analīze un stratēģisko attīstības iespēju izvērtējums 

   Rūdulis, Aigars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba temats ir ”Z/S "Brīvnieki” darbības analīze un stratēģisko attīstības iespēju izvērtējums”. Bakalaura darba autors ir Aigars Rūdulis, zinātniskais vadītājs - LU kanclers Gundars Bērziņš. Bakalaura darba ...
  • Z/s "Kristinki" finanšu analīze 

   Zelenivska, Ludmila (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba tēma ir Z/S „Kristinki” finansiālā stāvokļa analīze. Šī tēma ir aktuāla, jo jebkura uzņēmuma veiksmīgas saimnieciskās darbības priekšnosacījums ir pilnīga, savlaicīga un dziļa finansiāla rakstura informācijas ...
  • Z/s "Lukstiņmājas" darbības pilnveidošanas virzieni 

   Ķipure, Linda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba tēma ir Z/s „Lukstiņmājas” darbības pilnveidošanas virzieni. Darba saturu veido trīs nodaļas, nobeigumā no darba izrietošie secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir apkopoti un analizēti dati ...
  • Z/S "Mondas" bioloģiskās saimniecības iekšējās un ārējās vides analīze un attīstības perspektīvas 

   Makars, Aigars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi pētīt tā iekšējo un ārējo vidi, reaģēt uz atklātajiem trūkumiem un veikt uzlabojumus tā saimnieciskajā darbībā. Bakalaura darba mērķis ir veikt ...
  • Z/S "STĀRĶI"mārketinga vides analīze un pasākumu plāna izstrāde 

   Prancāns, Juris (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pamatojoties uz Susāju pagasta zemnieku saimniecības "STĀRĶI"mārketinga vides analīzi, izstrādāt mārketinga plānu turpmākās darbības mārketinga jomā optimizēšanai. Pētījuma mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: - Noskaidrot ...
  • Z/S "Stouberovas ozoli" darbības pilnveidošanas virzieni 

   Dekšņa, Arturs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Zemnieku saimniecības „Stouberovas ozoli” darbības pilnveidošanas virzieni” mērķis ir analizēt Z/S „Stouberovas ozoli” darbību un izstrādāt tās attīstības stratēģijas galvenos virzienus. Darba mērķa ...
  • Z/S „Senči” attīstības iespēju izvērtējums 

   Salmiņa, Sanita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Sanitas Salmiņas diplomdarba tēma ir „Z/S „Senči” attīstības iespēju izvērtējums”. Diplomdarba mērķis: ZS „Senči” attīstības iespēju izvērtējums. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, tiek veikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt ...
  • ZA Vidzemes reģionālā identitāte Latvijas – Igaunijas pierobežā 

   Harja, Elīna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba „Ziemeļaustrumu Vidzemes reģionālā identitāte Latvijas – Igaunijas pierobežā” aktualitāte saistās ar mūsdienu globalizācijas procesiem. Mainoties ekonomiskajām un sabiedriskajām attiecībām pasaulē, paplašinoties ...
  • Zabbix iOS lietotne 

   Skudra, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt lietotni, kas nodrošinātu ātru informācijas iegūšanu par esošajām monitorēto ierīču problēmām, izmantojot sistēmu Zabbix. Darba gaitā tika apgūta programmēšanas valoda Objective-C ...
  • Zabbix mobilā lietojumprogramma 

   Viļumsons, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā “Zabbix mobilā lietojumprogramma” tika iepazītas vairākas Android mobilo lietotņu versijas, kas ir paredzētas Zabbix serverim. Šajā darbā tika papildināta jau iesākta pašveidota mobilā lietojuma programmatūra, ...
  • Zabbix mobilā lietotne Android vidē 

   Viļumsons, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darbā „Zabbix mobilā lietotne Android vidē ” tika izstrādāta lietojumprogramma „Zabbix mobile interface”. Mobilā lietotne lietotājam ļauj veikt vienumu, trigeru un grafiku apskati tiem resursdatoriem, kurus ...
  • Zabbix servera monitoringa rīka konfigurēšana un aplikāciju monitoringa mehānisma izveidošana 

   Syundyukov, Emil (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kvalifikācijas darbs apraksta serveru un lietojumprogrammu pārraudzības mehānisma izveidošanas procesu, izmantojot gatavus rīkus: EIS, JAMon un Zabbix. Darba gaitā tika izstrādāta testa tīmekļa lietojumprogramma, kurai ...
  • Zabbix serveru monitoringa rīku uzstādīšana un jaunas lietotāja saskarnes izstrādāšana darbstacijām un viedtālruņiem 

   Gubins, Iļja (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šī darba mērķis – uzstādīt un nokonfigurēt servera pārraudzīšanas sistēmu “Zabbix”, kā arī izstrādāt modernu nepilno lietotāju saskarni priekš tās. Sistēma “Zabbix” sastāv no divam daļām: -„Zabbix” aģenti, kuri atrodas un ...
  • Zabbix uzraudzības sistēmas ieviešana un optimizācija 

   Smilga, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā „Zabbix uzraudzības ieviešana un optimizācija” stāstīts par Zabbix pārraudzības rīka ieviešanu Valsts Ieņēmumu Dienesta Infrastruktūras uzturēšanas nodaļā. Darbā dokumentēts esošas Zabbix sistēmas novērtējums, ...
  • Zakāt, tā nozīme un īpatnības musulmaņu valstī. 

   Siliniece, Ieva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā „Zakāt, tā nozīme un īpatnības musulmaņu valstī” tiek apskatīts zakāt kā reliģiski ‎noteikta labdarības akta un valstiska nodokļa vienlaikus tiesiskais regulējums. Darbā ir aplūkota ‎zakāt jēdziena vēsturiskā ...
  • Zaļais publiskais pārtikas iepirkums Latvijas skolās: gadījumu izpēte 

   Kārkliņa, Anete (Latvijas Universitāte, 2015)
   Zaļais publiskais iepirkums kļūst par arvien būtiskāku vides pārvaldības instrumentu pasaulē un arī Latvijā. Maģistra darbā tiek pētīts zaļais publiskais iepirkuma pārtikas sektorā Latvijā, īpaši apskatot vides kritēriju ...
  • Zaļais publiskais iepirkums – aktualitātes un perspektīvas Latvijā 

   Krasovska, Marija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un tās vienotā tirgus sastāvdaļa. Zaļais publiskais iepirkums ir svarīgs brīvprātīgs instruments Eiropas „zaļās” ekonomikas attīstībā, kas spēj ietekmēt ilgtspējīgas ražošanas un ...