Now showing items 1-1 of 1

    • Eiropas Kopienas preču zīmes tiesiskais regulējums un problemātika 

      Nagle, Agnese (Latvijas Universitāte, 2011)
      Darba tēma „Eiropas Kopienas preču zīmes tiesiskais regulējums un problemātika” izvēlēta, jo šobrīd intelektuālo tiesību jomas profesionāļu vidū izvērtusies diskusija par to, vai Kopienas preču zīmes tiesiskais regulējums ...