Now showing items 1-1 of 1

    • Banku riski un to vadīšanas metodes AS "Norvik banka" 

      Nagle, Egle (Latvijas Universitāte, 2015)
      Izvēlētā bakalaura darba tēma ir aktuāla ne tikai no bankas efektīvas darbības viedokļa, bet arī no jebkura uzņēmuma, kurš veic saimniecisko darbību, pastāvēšanas viedokļa. Jo jebkurš uzņēmums, jebkura iestāde, kura veic ...