Show simple item record

dc.contributor.advisorAnspoka, Zentaen_US
dc.contributor.authorStepanova, Ināraen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:04Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:04Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other2950en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10230
dc.description.abstractPētījuma „Kritiskās domāšanas stratēģijas latviešu valodas pamatprasmju attīstīšanai 1.- 4. klasē” mērķis ir pētīt un analizēt kritiskās domāšanas stratēģiju ietekmi uz 1.- 4. klašu skolēnu latviešu valodas pamatprasmju attīstīšanu. Diplomdarbā autore analizē teorētisko literatūru par kritisko domāšanu pedagoģiskajā procesā, pēta un analizē jaunākā skolas vecuma bērnu valodas pamatprasmju attīstīšanas pedagoģiski psiholoģiskos līdzekļus, veic pedagoģisko eksperimentu par kritiskās domāšanas stratēģiju izmantošanu latviešu valodas stundās 1.- 4. klasē, apkopo un analizē tā rezultātus. Pētījuma rezultāti liecina, ka kritiskās domāšanas stratēģiju izmantošana veicina latviešu valodas pamatprasmju veiksmīgāku apgūšanu, nodrošinot skolēniem daudzveidīgu lasīšanas pieredzi atbilstoši atšķirīgiem spēju līmeņiem, attīstot valodu un spēju vērtēt valodu un literatūru, attīstot spēju klausīties skolotājā un klasesbiedros, cienot grupas biedru domas un viedokļus, mācoties modulēt balss intonācijas, lai akcentētu teiktā jēgu, ar pārliecību izsakot savas domas, daloties ar citiem personīgajā pieredzē, paplašinot vārdu krājumu, veidojot skolēniem sapratni par to, ka rakstīšana ir veids, ar kuru var sazināties, izsakot savas idejas, domas, emocijas.en_US
dc.description.abstractThe aim of the research work “Critical thinking strategies in development of the Latvian language skills in forms 1- 4” is to investigate and analyse the influence of critical thinking strategies on junior pupils development of the Latvian language skills. In the diploma paper the author also analyses the literature on critical thinking in pedagogical process, does a research on junior pupils’ language basic skills developments’ pedagogical and psychological aspects and means, makes a pedagogical experiment on the usage of critical thinking strategies in the lessons of the Latvian language in forms 1- 4, systematizes and analyses the results. The results prove that the usage of critical thinking strategies foster more successful mastering of the Latvian language basic skills, providing different reading experience to pupils, according to their mixed ability levels, developing the language and ability to evaluate the language and literature, ability to listen to the teacher and classmates, respecting the thoughts and opinions of their teammates, learning to modulate voice intonations in order to stress the gist of the speech, to express thoughts with confidence when sharing personal experience with others, to enlarge one’s vocabulary, making pupils understand that writing is the means of communication how to express one’s ideas, thoughts, emotions.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleKritiskās domāšanas stratēģijas latviešu valodas pamatprasmju attīstīšanai.en_US
dc.title.alternativeCritical thinking strategies for developing basic skills in Latvian language.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record