Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Sandraen_US
dc.contributor.authorGaidamanova, Lidijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:11Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:11Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other3055en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10291
dc.description.abstractDiplomdarbs sastāv no 47 lappusēm, 2 tabulām, 11 diagrammām un literatūras saraksta, kurā iekļauti 18 literatūras avoti. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, kā, izmantojot kritiskās domāšanas pieeju, pilnveidot skolēnu rakstīšanas prasmes angļu valodas stundās. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Iepazīt un analizēt pedagoģiski psiholoģisko literatūru par kritiskās domāšanas attīstīšanas pieeju, Iepazīt un analizēt metodisko literatūru par rakstīšanas mācīšanu angļu valodas stundās. Veikt pedagoģisko pētījumu, lai noskaidrotu kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošanas iespējas, pilnveidojot rakstīšanas prasmes angļu valodas stundās pamatskolā. Diplomdarbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, nobeiguma un pielikumiem. Teorētiskajā daļā apskatīti un izanalizēti dažādi jēdziena „kritiskā domāšana” interpretācijas veidi, dažādas pieejas kritiskās domāšanas attīstīšanai ASV un Eiropā. Teorētiskajā daļā arī apskatīta rakstīšana kā daudzpusīgs process un izanalizētas iespējas izmantot kritiskās domāšanas attīstīšanas pieeju rakstīšanas prasmes pilnveidošanai angļu valodas stundās. Diplomdarba praktiskajā daļā aprakstīts un izanalizēts pedagoģiskais pētījums ar mērķi pilnveidot skolēnu rakstīšanas prasmes angļu valodas stundās 8.klasē, izmantojot teorētiskajā daļā apskatītās kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas. Praktiskajā daļā arī dotas atbildes uz sekojošiem pētījuma jautājumiem: Kā vislabāk izmantot kritiskās domāšanas pieeju skolēnu rakstīšanas prasmes pilnveidošanai? Kāda veida uzdevumi to vislabāk veicinās? Kā pilnveidojas skolēnu rakstīšanas prasmes? Tika secināts, ka: kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana angļu valodas stundās ir labs veids, lai nodrošinātu dabisku mācīšanas procesu un palīdzētu skolēniem apgūt angļu valodu; kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana angļu valodas stundās dod iespēju skolēniem pilnveidot viņu rakstīšanas prasmes un kļūt par labiem rakstītājiem.en_US
dc.description.abstractThe content of the Diploma paper: 47 pages, 2 tables, 11 charts, the list of literature containing 18 literary sources. The aim of the paper is to study how to improve pupils’ writing skills at English language lessons using the critical thinking approach. To achieve the aim the following tasks were assigned: To study and analyze pedagogical and psychological literature concerning the critical thinking approach, To study and analyze the methodical literature about teaching of writing at English language lessons, To perform a pedagogical study to find out the possibilities of using the critical thinking development approach for the improvement of writing skills at the English language lessons at basic school. The Diploma paper consists of an introduction, a theoretic part, a practical part, a conclusion and appendixes. Different kinds of the notion “critical thinking” are considered and analyzed in the theoretic part as well as different approaches to the development of critical thinking in the USA and Europe are given. Writing as a many-sided process and the possibilities of using the critical thinking development approach for the improvement of pupils’ writing skills at English language lessons are also considered in the theoretical part. The pedagogical study aimed at the improvement of pupils’ writing skills at English language lessons in Form 8 using the critical thinking approach is described and analyzed in the practical part. The answers to the following questions are also given in the practical part: How to use the critical thinking approach to the best advantage to improve pupils’ writing skills? What types of tasks will improve them best of all? How do pupils’ writing skills improve? Conclusions: -using the critical thinking approach is a good means to ensure a natural educational process to master the English language; -using the critical thinking approach at English language lessons gives pupils the possibility to improve their writing skills and become good writing experts.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleKritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana rakstīšanas prasmes pilnveidošanai angļu valodas stundās 8.klasē.en_US
dc.title.alternativeUse of the critical thinking approach for improving writing skills at English lessons in Grade 8.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record